Column | 'Ik heb er zin in'

dinsdag 20 oktober 2020
Afbeelding Column | 'Ik heb er zin in'

Binnen bestuurlijk Bouwend Nederland ben ik geen onbekende. Toen ik benaderd werd voor de functie van regiobestuurder in Randstad Noord vroeg ik mij af of het voorzitterschap van de afdeling Het Gooi te combineren viel met die van regiobestuurder.

Een tijd lang ben ik lid geweest van het AB. Geen probleem. In het kader van het dualisme was het jarenlang 'verboden' verschillende bestuursfuncties in de regio te combineren, maar in het gesprek dat ik met regiovoorzitter Arjan Putter had, werd het mij duidelijk dat de combinatie afdelingsvoorzitter/regiobestuurder juist een pré is! Het regiobestuur streeft naar een nauwere band met de afdelingen en bestaat idealiter voornamelijk uit afdelingsvoorzitters.

Voor een afdeling is een hechte band met de regio van groot belang. Voorlichtingsbijeenkomsten, regiodagen, bestuurs- en ledenvergaderingen; inbreng van de medewerkers van het regiokantoor Amsterdam wordt zeer gewaardeerd. Een bestuursfunctie in de regio is voor mij dan ook een taak die ik graag op me neem.

Vanuit de regio wordt in de belangenbehartiging goed ingezet op de bouwoverleggen. Ik mag er zelf regelmatig aan deelnemen. Als regiobestuurder wil ik mij sterk maken voor een extra impuls voor de verduurzaming van woningen. Onlangs is het initiatief genomen voor een samenwerkingsovereenkomst gericht op het energetisch en gasloos verduurzamen van gebouwen van VvE's in de Gooi en Vechtstreek.

Zo'n initiatief kan alleen slagen als meerdere bedrijven hun schouders eronder zetten. Dáár zie ik een taak voor de regio: verbinder van de leden en de afdelingen in Noord-Holland en Utrecht én katalysator van initiatieven zoals vermeld. Ik heb er zin in!

Ronald Cobben is bestuurder Regio Randstad Noord en afdelingsvoorzitter Het Gooi en omstreken.