• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Bijeenkomst uitgelicht: webinar COB Platform Kabels en Leidingen

Bijeenkomst uitgelicht: webinar COB Platform Kabels en Leidingen

vrijdag 13 november 2020

Yvonne de Rijck

Adviseur Techniek Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer
Afbeelding Bijeenkomst uitgelicht: webinar COB Platform Kabels en Leidingen

Kabels en leidingen zijn van vitaal belang voor de hedendaagse maatschappij. Zeker nu in coronatijd waar velen van ons thuiswerken en moeten vertrouwen op een goede netwerkverbinding. Maar ook door allerlei ontwikkelingen wordt het een alsmaar grotere uitdaging om deze veelal ondergrondse infrastructuur ongestoord in stand te houden.

In het platform Kabels en leidingen worden kennis en ervaring uitgewisseld, samenwerkingsverbanden aangegaan en innovatieve oplossingen ontwikkeld voor deze opgave. Op dinsdag 8 december 2020 vindt de volgende bijeenkomst van het platform Kabels en Leidingen plaats.

Meer informatie over het Platform Kabels en leidingen

De platformleden zijn afkomstig van netbeheerder, overheden ingenieursbureaus, kennisinstituten en aannemers, en beseffen zich dat samenwerking binnen de sector meer dan ooit noodzakelijk is om ieders doel te bereiken. Speerpunten van het platform zijn, samenwerking bevorderen, technische innovaties stimuleren, kennis uitwisselen en borgen en vraagstukken te agenderen. Organisaties die zich bezig houden met kabels en leidingen maar nog geen lid zijn van het COB, zijn van harte welkom om ongeveer twee keer vrijblijvend met het platform kennis te maken of met ons samen te werken! Het COB is een netwerkorganisatie waar leden van Bouwend Nederland die nog geen COB-participant zijn, van harte welkom zijn om een paar keer deel te nemen aan de platformbijeenkomst. Als je twee bijeenkomsten hebt bijgewoond neemt COB contact op over een mogelijke samenwerking en de voordelen daarvan. Neem voor meer informatie of aanmelden contact op met Manon Bouwer van COB.

Inhoud bijeenkomst 8 december 10.00-12.30 uur

Op de agenda staan onder meer de virtuele proefsleuf (Ramon ter Huurne) en een tafelgesprek met Evelijn Martinius en Erwin Biersteker over samenwerken in de kabel-en-leidingenbranche en vertelt John Ottevanger hoe koppelkansen zijn te benutten. De bijeenkomst vindt online plaats. De link voor deelname wordt een week voorafgaand aan 8 december verzonden.

Meer informatie over het Platform Kabels en leidingen en terugblikken van eerdere bijeenkomsten op de site van COB. Om aan te melden, neem contact op met Manon Brouwer.

Als vakgroep ONG werken we mee aan een aantal COB projecten zoals 'Samen zonder schade', 'De Kennisarena' en de innovatieprojecten binnen het project 'Vol onder maaiveld'.