Ledenonderzoek Digitalisering van start

dinsdag 17 november 2020
Afbeelding Ledenonderzoek Digitalisering van start

Bouw- en infrabedrijven en hun partners worden vaardiger in de digitale wereld. Zo hebben steeds meer bedrijven te maken met digitaliseren van werkbonnen, elektronisch factureren, BIM, e.d. Digitalisering en informatisering zal in de toekomst steeds belangrijker worden en helpt bij het slimmer, beter en effici├źnter bouwen.

Opdrachtgevers/klanten eisen digitale vaardigheden en producten bij hun inkoop en uitvraag zoals op het gebied van virtueel bouwen, digitale facturatie, artikeldata, etc. En dit beperkt zich al lang niet meer tot alleen de grotere bouw- en infrabedrijven en opdrachtgevers. Ook kleinere bedrijven krijgen hier steeds meer mee te maken.

Onderzoek naar digitalisering

Bouwend Nederland heeft eind 2018 onderzoek gedaan naar de stand van zaken bij haar leden met betrekking tot digitalisering. De komende weken herhalen we dit onderzoek. We gebruiken de uitkomsten om onze huidige activiteiten te toetsen en bij te stellen. Bijvoorbeeld projecten rondom, BIM, informatiebeveiliging (cyber) en samenwerking met het hogescholen en ROC's. Het onderzoek wordt uitgevoerd door USP Marketing Consultancy. Wil je deelnemen aan het onderzoek Digitalisering? Dan hoef je niets te doen. Alle leden van Bouwend Nederland ontvangen in de week van 16 november 2020 automatisch een mailbericht van USP met daarin de link naar de online vragenlijst. De uitkomsten van het onderzoek zullen naar verwachting begin komend jaar worden gedeeld met de leden.

Heb je vragen?

Voor vragen over het onderzoek kun je contact opnemen met Linda den Hartog. Voor inhoudelijke vragen over het thema Digitalisering en informatisering kun je contact opnemen Dennis Mollet.