Wat is het valgevaar als binnenleuningen ontbreken?

Rubriek | Incident in beeld

Reina Uittenbogaard

programmamanager veiligheid
Afbeelding Wat is het valgevaar als binnenleuningen ontbreken?

In de rubriek Incident in beeld neemt Bouwend Nederland een ongeval op of rond de bouwplaats onder de loep. Wat vond er precies plaats? Welke veiligheidsrisico's speelden bij deze werkzaamheden een rol? Wat is er ondernomen direct na het ongeval, maar vooral ook: welke maatregelen kun je nemen om dit te voorkomen?

Wat is er gebeurd?

Veiligheidsgedrag is in de bouw een belangrijk aandachtspunt. Technische veiligheid en veiligheidssystemen zijn over het algemeen wel op orde, maar in gedrag gaat het wel eens fout, met ongevallen en onveilige situaties en handelingen als gevolg.

Enige tijd geleden liep ik op de bouwplaats een veiligheidsrondgang. Bij deze bouwplaats wordt een bestaand gebouw getransformeerd van kantoor naar woningen. Hiervoor is het gebouw gestript tot het betonnen casco en worden nieuwe HSB-elementen (houtskeletbouw) als gevelsluiting aangebracht. Dit is in feite een prefab houten gevel die in zijn geheel wordt gemonteerd. Als beveiliging is voor de gevel een steiger gemonteerd.

Wat ging er dan fout?

Tijdens mijn rondgang zag ik een onveilige situatie. Op een aantal slagen waren de steigerdelen tussen binnenstaander en gevel verwijderd. Hierdoor was een gat met een breedte van zo’n 80 cm tussen de steiger en de gevel aanwezig. Direct om dit gat was lint aangebracht als beveiliging.

Even later kwam ik op deze plaats terug en waren enkele medewerkers bezig HSB-elementen te monteren. Deze werden tussen gevel en steiger omlaag gebracht. Dit was de reden dat de steigerdelen waren verwijderd. Van achter het lint werden de HSB-elementen begeleid tot de plaats van montage. Een onverwachte beweging van het element, zou tot een val hebben kunnen leiden.

Ik heb hierop de medewerkers gevraagd wat zij zelf van deze situatie vonden en kreeg als antwoord: “Ja, ik weet dat dit gevaarlijk is, maar ik ben er bewust mee bezig”. Ook de uitvoerder was het hier mee eens toen hij zich even later bij ons voegde. Ik heb als verbetering geadviseerd binnenleuningen  op de steiger aan te brengen, maar mij werd verweten niet praktisch te zijn. Later is in overleg tussen de uitvoerder en de betrokken medewerkers alsnog gekozen binnenleuningen toe te passen. Hier kon men toch wel prima mee uit de voeten.

In dit geval heeft geen ongeval plaatsgevonden, maar was wel sprake van een gevaarlijke situatie en was het gedrag vervolgens niet zodanig dat direct een oplossing voor de situatie werd toegepast.

Leerpunten

  • Spreek vooraf de werkzaamheden en de risico’s goed door, aan de hand van een taakrisicoanalyse;
  • Ga als medewerker niet door met je werk als je weet dat dit gevaren met zich meebrengt, maar overleg over een betere oplossing om het werk uit te voeren (bij VCA de LMRA);
  • Sta open voor alternatieve oplossingen die veiliger zijn en probeer deze eerst voordat je denkt dat ze niet werken.

Meer artikelen lezen?

In de rubriek Incident in Beeld wordt regelmatig een casus besproken door een veiligheidsadviseur van Aboma.

Lees alle artikelen