Informatiepolygoon in Klic-app

donderdag 26 november 2020
Afbeelding Informatiepolygoon in Klic-app

Vanaf nu kan in een Klic-melding de informatiepolygoon worden gebruikt. Hiermee wordt kabel- en leidinginformatie opgevraagd over een gebied dat buiten het graafpolygoon ligt. Meer uitleg hierover is hieronder te lezen.

Met de informatiepolygoon is het mogelijk om buiten het echte graafgebied een extra gebied vast te leggen, waarover ook kabel en leiding informatie wordt uitgeleverd. De grondroerder krijgt hierdoor inzicht in de ondergrond naast het graafgebied die bijvoorbeeld gebruikt wordt voor transport of opslag van (zwaar) materieel of opslag van de vrijgekomen grond. De grootte van de informatiepolygoon is niet onbeperkt, vanaf 5 m tot een breedte van 100 m rondom het graafgebied is de informatiepolygoon te gebruiken. De aanvrager kiest zelf of er bij de graafmelding gebruik gemaakt wordt van de informatiepolygoon, en de breedte. Het is dus geen verplichting!

Belangrijke punten bij het gebruik van een informatiepolygoon

Bij het gebruik van een informatiepolygoon zijn een aantal punten belangrijk om te weten en te realiseren:

  1. Het opgeven van een informatiepolygoon kan alleen bij een graafmelding en calamiteitenmelding;
  2. Kabel en leidinginformatie wordt geleverd over alle kabels en leidingen die binnen het opgevraagde gebied liggen. Dus van het graafpolygoon en de informatiepolygoon samen;
  3. De gegevens buiten het graafgebied, dus binnen de informatiepolygoon worden uitgeleverd zonder dat hiervoor een eis voorzorgsmaatregel (EV) geldt. Dus als er een EV van toepassing is binnen de graafmelding of calamiteitenmelding, die doorloopt in de informatiepolygoon, moet de EV worden afgehandeld voor de graafmelding en niet voor de informatiepolygoon;
  4. Vaststellen of de eis voorzorgsmaatregel (EV) van toepassing is, gaat op basis van de graafpolygoon (ook bij calamiteitenmelding);
  5. De informatiepolygoon is nooit groter dan (de wettelijke beperking van) 500 x 500 meter;
  6. De buitenlijnen van de informatiepolygoon liggen maximaal 100 meter buiten de graafpolygoon;
  7. Als de informatiepolygoon een veiligheidsgebied (zoals vliegvelden, kerncentrales en een aantal terreinen ven Defensie) raakt loopt het proces via de beheerder veiligheidsgebied;
  8. Er zijn geen extra kosten voor de informatiepolygoon en het gebruik is niet verplicht.

Webinar en meer informatie

Onlangs is een webinar over de Informatie-polygoon georganiseerd. Deze kun je hier terugkijken. Een aantal voorbeeld-leveringen zijn hier te vinden. Zijn er vragen of onduidelijkheden in het gebruik neem contact op met Yvonne de Rijck.

Ledenvoordeel

Voorkom graafschade met de Klic-app van onze ledenvoordelenpartner GOconnectIT. Meer informatie over dit ledenvoordeel vind je hier.