Online congres Nu Bouwen aan Morgen een groot succes

Afbeelding Online congres Nu Bouwen aan Morgen een groot succes
dinsdag 8 december 2020

Koninklijke Bouwend Nederland kijkt terug op een succesvol online congres Nu Bouwen aan Morgen. Het congres had met meer dan 750 online bezoekers geen gebrek aan belangstelling bij lidbedrijven en stakeholders. In een ruim drie uur durend en bomvol programma konden de deelnemers kennis nemen van de uitgewerkte toekomstscenario’s en aanvullend onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw.

Vier strategische thema’s

Doel van het congres was om lidbedrijven en stakeholders enthousiast te maken en te inspireren om over de eigen toekomst na te gaan denken. Daarom hebben we voor elk van de vier centrale thema's twee uiteenlopende beelden tegenover elkaar gezet: hoe kan de wereld eruit zien op basis van de huidige fundamentele onzekerheden? De twee toekomstbeelden per thema horen dus bij elkaar en zijn in zekere zin spiegelbeelden: ze nemen bij belangrijke onzekerheden tegenovergestelde afslagen op de route naar 2030 en komen dan op een ander punt uit.

Verken de verschillende toekomstbeelden:

  1. Ruimtelijke Spreiding Functies
  2. Energietransitie- en Infrastructuur
  3. Toekomst van Werk
  4. Waarde van Bouwen

 

Daarnaast heeft het EIB in een speciaal rapport een aantal doorrekeningen gemaakt van deze toekomstscenario’s om meer grip te krijgen op deze beelden.

De middag stond vol van debat om zo wezenlijke kansen te identificeren en het gesprek over de richting die de bouw- en infra op kan gaan te faciliteren. Ook werden interessante innovaties uit de sector gedeeld via een online beursvloer. Het overgrote merendeel van deze innovaties kunt u nog steeds bekijken via de bouwinnovatieshop.

Congres gemist? Kijk en lees terug!

Degenen die niet in staat zijn geweest het congres te volgen hoeven niks te missen. Alle streams van het congres, de tegengestelde scenario’s op de vier thema’s, de speciaal gemaakte podcasts en nog veel meer; Het is allemaal in de loop van de week terug te vinden op het platform van Nu Bouwen aan Morgen. Kom vooral langs en laat u inspireren. 

Het traject Nu Bouwen Aan Morgen stopt niet na dit congres. Onder de deelnemende leden aan het congres zal een enquête worden gehouden over hoe we de toekomstverkenning als vereniging het beste kunnen oppakken. De resultaten hiervan zullen mede leidend zijn voor de vaststelling van de strategie en focus voor de komende jaren. Daarnaast zullen de regio’s tal van bijeenkomsten organiseren om met de leden op lokaal niveau het gesprek over hun toekomst aan te gaan. Houd onze site en uw mailbox dus in de gaten.

Predicaat Koninklijk

Het congres werd zeer feestelijk afgesloten. Maxime Verhagen ontving uit handen van de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, en in aanwezigheid van burgemeester Michel Bezuijen van Zoetermeer de oorkonde die hoort bij de verlening van het Koninklijk Predicaat aan Bouwend Nederland. Dit betekent dat Bouwend Nederland voortaan als Koninklijke Bouwend Nederland door het leven mag. Een grote eer die met dankbaarheid en trots werd geaccepteerd.

Kijk de overhandiging van het Predicaat Koninklijk terug: 

 

Meer weten?

Het traject 'Nu Bouwen aan Morgen: Verkenning Bouw en Infra 2030' is in volle gang. Wilt u graag op de hoogte blijven van verdere ontwikkelingen? Houd dan zeker het digitaal platform in de gaten.