Regio Twente trekt bouw- en infrasector uit de coronacrisis

donderdag 14 januari 2021

Jorrit van Ommen

Verenigingsmanager Regio Twente
Afbeelding Regio Twente trekt bouw- en infrasector uit de coronacrisis

In de laatste vastgoedspecial van Twentevisie staat Koninklijke Bouwend Nederland Regio Twente prominent in de schijnwerpers en wordt de regio vooral geroemd om de voorbeeldfunctie voor de rest van Nederland.

Het artikel opent met een bijdrage van Maxime Verhagen, voorzitter Koninklijke Bouwend Nederland, de regio staat bekend om het ambitieniveau en potentieel op het vlak van innovatie. Vooral tijdens de huidige coronacrisis is dit zichtbaar met dank aan de verschillende lobbytrajecten en het samen doorbouwen. "We zijn ontzettend trots dat Enschede een woningbouwimpuls heeft gekregen, maar dit is nog niet genoeg. We willen flinke stappen gaan zetten met het verduurzamen van woningen en het verkrijgen van meer woningbouwlocaties. Vooral nu liggen er mooie kansen in het buitenstedelijk gebied. Elke Twent heeft behoefte aan een mooi huis met een fijne tuin." Gelukkig zet de provincie nu belangrijke stappen aan de hand van woonagenda's onder leiding van gedeputeerde Monique van Haaf. "Gelukkig is er een goede samenwerking tussen de Twentse bestuurders en ondernemers, maar een versnelling blijft nodig en onnodige regelgeving zorgt voor vertraging."

Toch geld dankzij lobby

Ook voor de infrasector is Koninklijke Bouwend Nederland continu in gesprek met lokale gemeenten en provincies om de investeringen naar voren te halen en te versnellen. Met name omdat er bezuinigingen zijn aangekondigd en het Rijk €1,4 miljard tekort heeft aan onderhoud. Investeringen in de infrastructuur in Twente zijn cruciaal om de regio bereikbaar te houden en alle netwerken op elkaar aan te sluiten. "Wij zijn ontzettend blij dat dankzij een gezamenlijk lobbytraject met gemeente, provincie en brancheverenigingen er voldoende geld beschikbaar is gekomen voor de aanleg van de N35."

Stikstof

Het stikstofbeleid heeft misschien wel een nog grotere invloed op de bouw- en infrasector dan de coronacrisis. In Twente zijn we aan de slag gegaan met de provincie, gemeenten en brancheverenigingen met de gebiedsgerichte aanpak, met oog voor de economische en maatschappelijke ontwikkelingen. We moeten stikstof terugdringen bij de bron. Het gaat om een duurzaam natuurherstel, waarbij een balans wordt gevonden tussen de verschillende Natura2000-gebieden in Twente en de behoefte aan huizen, bedrijvigheid en infrastructuur. De politiek wordt ook opgeroepen om te blijven werken aan aanvullende ruimte in dit stikstofdossier, hiermee ondersteun je de regio Twente en helpen we elkaar om uit de coronacrisis te komen.

Trage vergunningverlening

Uit de enquête van Koninklijke Bouwend Nederland en MKB Infra is gebleken dat de werkzaamheden voor eenderde deel stilvallen. Deze trend is met name zichtbaar bij particulieren, bedrijven en woningbouwcorporaties. De vergunningverlening vanuit de overheden blijft ook achter. Trage processen, onderbezetting en slechte bereikbaarheid bij gemeenten worden als belangrijkste reden genoemd waarom initiatieven en vergunningen niet tijdig worden opgepakt.

Acties nodig om woningtekort terug te dringen

Het woningtekort in Nederland is inmiddels opgelopen tot 330.000 woningen. Er is een enorme achterstand in het bouwen van passende woningen. Er zijn daarom drie acties nodig om de woningmarkt beter in balans te krijgen.

  1. Kijk naar het verbeteren van samenwerking tussen de verschillende bestuurslagen,
  2. Toets de huidige bouwplannen op haalbaarheid.
  3. Kijk naar bouwlocaties waar snel gebouwd kan worden. Als gevolg van het huidige coronabeleid werken veel mensen vanuit huis. Dit is ook direct zichtbaar in Twente, mensen trekken vanuit de randstad naar het Oosten en laten we zorg dragen dat deze mensen ook blijven met goede baankansen en ruimte om te wonen.

Wilbert Schellens, regiomanager Koninklijke Bouwend Nederland vult aan dat de Regio Twente echt een koploper is in sociale innovatie en ketensamenwerking. Bouwteams komen veelvuldig voor en opdrachtgevers, ondernemers en andere stakeholders zijn gewend om elkaar op te zoeken.

Samen met de Provincie Overijssel werken we aan de Circulaire Transitie Agenda waar naast de werkgevers ook het Onderwijs betrokken is. In Almelo en Enschede worden diverse initiatieven genomen op het gebied van nieuwe serviceconcepten zoals LaaS (Lighting als een service) en DaeS (doorstroming als een service). Regio Twente werkt ook samen met het Bouw en Techniek innovatiecentrum (BTIC) om zo de innovatiebehoefte bij de overheid, de markt en onderzoekstrajecten vanuit kennisinstellingen te bundelen en aan te jagen.