Bijeenkomst uitgelicht – KLIC Informatiebijeenkomst

donderdag 14 januari 2021

Yvonne de Rijck

Adviseur Techniek Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer
Afbeelding Bijeenkomst uitgelicht – KLIC Informatiebijeenkomst

In Nederland ligt ruim 1,7 miljoen kilometer aan kabels en leidingen onder de grond. Het gaat om leidingen voor water, gas, warmte en olie, riolering en kabels voor elektriciteit en dataverkeer.

Om veilig en zonder schade nabij deze kabels en leidingen werkzaamheden te verrichten worden liggingsgegevens van netwerkbeheerders en kabeleigenaren gebruikt in de voorbereiding en uitvoering.

Op vrijdag 12 februari 2021 van 09.30 tot 12.00 uur organiseert het Kadaster een online KLIC informatiebijeenkomst.

Bijeenkomst

Deze online KLIC informatiebijeenkomst is interessant voor bedrijven van Bouwend Nederland die werkzaamheden voorbereiden en verrichten in de ondergrond, maar ook serviceproviders, softwareleveranciers, grondroerders en netbeheerders. Wil je deelnemen, meld je aan!

Aan bod komen o.a.:

  •  Geplande aanpassingen met betrekking tot de KLIC-systemen (vernieuwing);
  •  Update van de KLIC-standaarden.   

Liggingsgegevens en visualisatie kabels en leidingen 

Over de manier waarop informatie in de KLIC-registratie wordt vastgelegd, gepresenteerd en uitgewisseld, zijn afspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in het Informatiemodel Kabels en Leidingen (IMKL) en Berichtenmodel BMKL).

Belang en betrokkenheid

Projecten waarbij gewerkt wordt in de ondergrond moet er een KLIC-melding worden gedaan. Na het doen van een KLIC-melding ontvangt de aanvrager liggingsgegevens van de aanwezig kabels en leidingen. Het is belangrijk dat deze informatie op een juiste manier wordt geïnterpreteerd en gebruikt. Daarvoor is het van belang dat informatie op een eenduidige en duidelijke manier wordt vastgelegd en verstrekt. Het IMKL en BMKL helpen daarbij.

Om gebruikservaringen op te halen uit de praktijk, en verbetervoorstellen te ontwikkelen heeft het Kadaster met haar stakeholders diverse overleggen ingeregeld:

  • KLIC Gebruikers Overleg, tactische en operationele zaken (KGO)
  • Technische Commissie Standaarden, bekijkt of de standaarden (IMKL, Visualisatiemodel en BMKL) in de praktijk voldoen en zorgt voor de nodige aanpassingen (TCS)
  • Bronhouders en Afnemers Overleg, afstemming op bestuurlijk niveau (KLIC-BAO)

Als Bouwend Nederland nemen wij deel aan deze overleggen, meer informatie, wie er namens Bouwend Nederland vertegenwoordigd is en waar je terecht kunt met vragen.