• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Oplevering NTA 'aansluiting prefab meterkast in de ruwbouwfase'

Oplevering NTA 'aansluiting prefab meterkast in de ruwbouwfase'

donderdag 14 januari 2021

Yvonne de Rijck

Adviseur Techniek Vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer
Afbeelding  Oplevering NTA 'aansluiting prefab meterkast in de ruwbouwfase'

In de bouw is prefab niet meer weg te denken. Alleen blijkt dat niet altijd goed te passen bij het aansluiten van nutsvoorzieningen. Om ervoor te zorgen dat processen beter op elkaar aansluiten is er het afgelopen jaar gewerkt aan het project 'Prefab meterkast'.

In de woningbouw worden prefab elementen en modulair bouwen steeds meer toegepast om de doorlooptijd op de bouwplaats te verkorten. Aanhaken en meedenken over een ander moment waarop de meterkast geplaatst word en waarop nutsvoorzieningen vervolgens worden aangesloten is een logisch gevolg. Daarom vond in 2019 een proef plaats waarbij de prefab meterkast werd geplaatst.

Wat is eigenlijk een prefab meterkast?

De prefab meterkast is een kant-en-klare meterkast, weersbestendig en inclusief een bodemplaat met de juiste doorvoeropeningen. Zodra de fundering en de begane grond vloer gereed zijn, wordt de Prefab meterkast hierop geplaatst, geïnstalleerd en aangesloten op de netwerken. Nog voordat de muren van de woning er staan, is de definitieve meterkast een feit. De aansluitingen zijn direct beschikbaar voor elektriciteit, warmte, water, riool en data.

Van eerste idee en proeftuin naar een NTA

Op 25 juni 2020 hebben achttien partijen op initiatief van Mijn Aansluiting een Nederlands Technische Afspraak (NTA) voor het aansluiten van een prefab meterkast in de ruwbouwfase opgeleverd. De NTA 8769 draagt bij aan meer duidelijkheid en transparantie ten aanzien van eisen die gesteld worden aan de prefab meterkast, het proces van vooraanleg en de kwaliteitsborging gedurende dit proces. De NTA 8769 sluit aan op de NEN 2768 'Meterruimten en bijbehorende bouwkundige voorzieningen in woningen' en op de andere gerelateerde normen, zoals NEN 1010.

Certificeren van de prefab meterkast

De steeds bredere uitrol van de prefab meterkast is een groot succes. Maar er ontstaat ook variatie in het gebruik en de toepassing van prefab meterkasten in Nederland Dit kan leiden tot verstoringen. Om een veilig en kwalitatief product en proces te garanderen is een keuringsschema en certificering wenselijk. Daarom hebber er in het najaar van 2020 diverse gesprekken plaatsgevonden met partijen die een certificeringsschema kunnen opstellen en/of -keuringen kunnen uitvoeren. De uitkomsten zijn positief en de verwachting is dat de eerste keuringen in het tweede kwartaal van 2021 zullen plaatsvinden.

Meer informatie

Meer informatie over de prefab meterkast is te vinden in de pamflet 'Oplevering NTA Aansluiting prefab meterkast in de ruwbouwfase' en de wiki Mijn Aansluiting. Het pamflet mag breed gedeeld worden. Een YouTube film over het proces van vooraanleg waarin een meterkast eerder in de tijd (en in het proces) wordt aangesloten.