Welke software voor de WKB past bij jouw bedrijf?

dinsdag 26 januari 2021
Afbeelding Welke software voor de WKB past bij jouw bedrijf?

In 2022 wordt de Wet Kwaliteitsborging (WKB) van kracht. Bouwbedrijven moeten in dit kader gedurende het bouwproces informatie over het voldoen aan kwaliteitseisen bijhouden en ter controle aanleveren aan een kwaliteitsborger. Regelmatig stellen leden de vraag welke ICT-toepassingen op de markt zijn om dit te organiseren. Om hen te ondersteunen heeft Koninklijke Bouwend Nederland de beschikbare toepassingen met de belangrijkste functionaliteiten in kaart gebracht zodat bouwbedrijven zelf een shortlist kunnen maken van interessante toepassingen voor het eigen bedrijf.

Meer over wat de WKb betekent voor de bouw en infra

Stappenplan voor keuze software

Bouwend Nederland heeft als leidraad voor de keuze en implementatie van softwaretools in het kader van de WKb een stappenplan ontwikkeld. Dit stappenplan helpt om op basis van het rapport tot de beste keuze voor uw specifieke situatie te komen. Je kunt bijvoorbeeld nagaan of je huidige (project)software aangevuld kan worden met een WKB-module. √Čn je kunt nagaan welke software goed aansluit op de vereisten van de WKB.

Klik hier voor het stappenplan voor de keuze en implementatie van softwaretools

Overzicht softwaretoepassingen

In het overzicht van softwaretoepassingen vind je een overzicht van de verkrijgbare software en hun functionaliteiten. Hierin zijn neutraal en zo feitelijk mogelijk de kenmerken van de diverse softwaretools in kaart gebracht, zonder een waardeoordeel of voorkeur uit te spreken. Wel is kort toegelicht waarom de beschreven kenmerken van belang kunnen zijn bij de uiteindelijke keuze van een geschikte tool.

Klik hier voor het overzicht van beschikbare softwaretoepassingen

Bijlagen bij het overzicht van beschikbare softwaretoepassingen: