Vorst in het land: vragen over onwerkbaar weer

Nieuwbouwwijk in aanbouw in de sneeuw
vrijdag 12 februari 2021

De vorst is weer in het land. Dat betekent dat de kans op onwerkbaar weer toeneemt en werkgevers mogelijk aanspraak kunnen maken op de regeling Onwerkbaar weer. Om goed beslagen ten ijs te komen, hebben we hieronder nog even de meest gestelde vragen over onwerkbaar weer op een rijtje gezet.

Wanneer is sprake van onwerkbaar weer als gevolg van vorst?

De cao Onwerkbaar weer Bouw & Infra bepaalt wanneer er vanwege het weer niet meer gewerkt kan worden. Van onwerkbaar weer als gevolg van vorst is sprake als aan de onderstaande criteria wordt voldaan. Er is in ieder geval sprake van een dag waarop als gevolg van vorst niet kan worden gewerkt als deze gelegen is in de periode van 1 november tot en met 31 maart en één of meer van de volgende vorstnormen is gehaald:

  • de gemeten temperatuur is tussen 00.00 uur en 07.00 uur lager geweest dan -3° Celsius;
  • de gemeten temperatuur is om 07.00 uur en om 09.00 uur -0,5° Celsius of lager;
  • de gemeten temperatuur is om 09.00 uur -1,5° Celsius of lager
  • de gevoelstemperatuur is om 09.30 uur volgens de meting van 09.00 uur -6,0° Celsius of lager. Hierbij hoeft geen sprake te zijn van vorst.

Of een bepaalde vorstnorm is gehaald, wordt vastgesteld door de meting van het KNMI-weerstation in het postcodegebied van de bouwplaats. Een overzicht met deze weerstations per postcodegebied is te vinden op de website van Volandis.

Naar de cao Onwerkbaar weer Bouw & Infra 

Wanneer en waar moet ik melding maken van onwerkbaar weer?

De werkgever moet vóór 10:00 uur een melding hebben gemaakt bij het UWV dat zijn werknemer(s) die dag niet kan/kunnen werken door onwerkbaar weer. De melding kan gedaan worden via het meldingsportaal op de website van het UWV. Deze melding geldt voor de hele dag. Er moet vanaf de allereerste onwerkbare dag een melding zijn gedaan, voor elke daaropvolgende dag moet er opnieuw een melding worden gedaan zolang er sprake is van onwerkbaar weer. Op een bij UWV gemelde dag mag de werkgever de werknemer geen (vervangende) werkzaamheden laten uitvoeren. De werknemers mogen ook niet (nog) op de werkplek aanwezig zijn.

Naar het meldingsportaal van het UWV

Waar kan ik een WW-uitkering vanwege onwerkbaar weer aanvragen?

Werknemers kunnen, als zijn aan de vereisten voldoen, in aanmerking komen voor een WW-uitkering. Daarbij moet gebruik worden gemaakt van het UWV-formulier Aanvraag WW-uitkering wegens onwerkbaar weer. De werkgever vult het formulier in voor de werknemers. De werknemers moeten de aanvraag wel ondertekenen. In periodes met onwerkbaar weer tellen de volgende dagen niet mee: feestdagen, bijzonder verlof, rustdagen, ATV-uren en roostervrije dagen, vakantiedagen, verlofdagen en verplichte snipperdagen, al vastgestelde ‘extra verlofdagen’ voor oudere werknemers, dagen waarop uw werknemer in detentie is.

Naar het aanvraagformulier van het UWV

Waarom is voor het doen van een melding bij het UWV eHerkenning nodig?

Er is gekozen voor eHerkenning en melding via het werkgeversportaal omdat er BSN’s uitgevraagd  worden en dit de enige veilige manier is om deze gegevens te communiceren. Bouwend Nederland biedt een ledenvoordeel voor eHerkenning, waarmee lidbedrijven korting op de vaste tarieven krijgen.

Wat als ik geen eHerkenning heb. Kan ik iemand anders machtigen?

Ja, dat kan. Als uw accountant of administratiekantoor wel over eHerkenning beschikt kunnen zij namens jou de verzuimmelding doen. Zij loggen met hun eigen eHerkenning in en vervolgens passen zij het loonheffingsnummer handmatig aan in je nummer.  Je dient hen hiervoor wel te machtigen. Overigens raden wij aan  om zelf ook een eHerkenning aan te vragen, omdat je die in de toekomst steeds vaker nodig hebt.

Zit er in het werkgeversportaal van het UWV een kopieerfunctie?

Ja. Aan de rechterkant van het formulier ( na het openen in het werkgeversportaal ) zit een knop ‘opslaan’ om de ingevulde gegevens op een formulier inclusief werknemers op te slaan. En een knop ‘openen’ om eerdere bewaarde gegevens te openen.

Na het openen kan je de gegevens aanpassen, van werknemers, van werkobjecten, etc. Als je dan het formulier overnieuw instuurt wordt dat een nieuwe melding LET OP: dat ook de datum van het verzuim aangepast wordt!

Hoe wis je bij het kopiëren van een melding gegevens van een werknemer?

Selecteer met de linker muisknop het BSN van de werknemer die niet op de nieuwe melding hoeft te staan. Er verschijnt rechts bovenin een klein prullenbakje. Klik dit aan en alle gegevens van het betreffende BSN worden blanco.

Welke risicopremiegroep moet ik invullen bij een melding?

Dit is de categorie 01: overige bedrijven.

Zijn een Onwerkbaar weer- en een A1-verklaring vereist bij een melding?

De A1 verklaring voor Nederlandse werknemers is een foutje en wordt zo snel mogelijk aangepast op de website. De Ai verklaring is alleen van toepassing als de werkgever werknemers in het buitenland heeft werken.

De verklaring onwerkbaar weer is ook van toepassing voor het buitenland omdat het UWV  niet over ( alle ) gegevens van buitenlandse meetstations beschikt. Binnen Nederland zijn alle weersomstandigheden te controleren.

Waar vind ik een overzicht van onwerkbare dagen?

Via de module van het Uitgebreide Bouwweer op de website van Bouwend Nederland kun je per project allerlei weergerelateerde informatie aanvragen, waaronder ook overzichten van onwerkbare dagen. Je kunt deze overzichten opvragen tot 10 jaar terug. Log hiervoor in op de website van Bouwend Nederland en surf naar de weermodule. Via de groene knop [Uitgebreid Bouwweer] kom je in de omgeving waarin je per locatie een rapport van onwerkbare dagen kunt opvragen.

Naar de module van het Uitgebreide bouwweer

Kan ik gladheidsbestrijding aanvragen?

Voor je gangbare bouwprojecten en eventuele kans op onwerkbaarheid door sneeuw of andere winterse omstandigheden, is de module met het Uitgebreid Bouwweer op de site van Bouwend Nederland de meest complete en efficiënte oplossing. Maar als je echt betrokken bent bij gladheidbestrijding, in de uitvoering of zelfs in het nemen van beslissingen om te gaan strooien, dan is GladheidSupport voor jou bedoeld. Je krijgt dan meer ondersteuning om de juiste keuze te kunnen maken.

Meer informatie over gladheidsbestrijding en gladheidssupport

  

Onwerkbaar weer

Meer over de cao Onwerkbaar weer Bouw & Infra en de regeling Onwerkbaar weer.

Meer informatie