• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Wkb in Twente: 'We moeten zorgen dat kwaliteit kan worden aangetoond'

Wkb in Twente: 'We moeten zorgen dat kwaliteit kan worden aangetoond'

donderdag 18 februari 2021

Jorrit van Ommen

Verenigingsmanager Regio Twente
Afbeelding Wkb in Twente: 'We moeten zorgen dat kwaliteit kan worden aangetoond'

Op 9 februari 2021 heeft Regio Twente met Bouwmensen Rijssen een Wkb-webinar georganiseerd over de ervaringen van bouwbedrijven die geoefend hebben met proefprojecten. Circa 150 deelnemers deden mee aan deze bijeenkomst. Op 1 januari 2022 moet de wet in werking treden.

De Wkb geldt voor alle bouwwerken (gevolgklasse 1) waar een vergunning voor nodig is: transformatie, renovatie, verbouw en nieuwbouw. Regio Twente maakt deel uit van het ambassadeursnetwerk ANWkb. Het ambassadeursnetwerk bestaat uit Enschede als ambassadeursgemeente, de gemeenten Wierden, Rijssen-Holten, Hellendoorn, Twenterand en Hof van Twente, kwaliteitsborgers en bouwbedrijven. Het panel voor deze sessie bestond uit Roosdom Tijhuis, Ter Steege Bouw, Bouwbedrijf Lichtenberg, Nijhuis Bouw, Gemeente Rijssen-Holten en Plangarant.

Impact

De wet heeft een grote impact op verschillende partijen, co-creators en ketenpartners, want kennisoverdracht en samenwerken is de enige manier op de Wkb te implementeren. Het vraagt om een stuk organisatie en bewustwording. Bouwwerken moeten nog steeds voldoen aan het bouwbesluit. Het gaat nu om het verzamelen van bewijzen. We blijven gewoon doorbouwen.

'Toon kwaliteit ook aan'

Iedereen is trots op wat hij of zij bouwt, we moeten er zorg voor dragen dat we deze kwaliteit ook kan worden aangetoond. In de bouwsector is er continu spanning tussen kwaliteit, snelheid en betaalbaarheid. Terwijl er met de enorme bouwopgaaf voldoende uitdagingen zijn, blijven de bouwkosten stijgen door allerlei eisen die worden gesteld door het verduurzamen van woningen (gasloos bouwen, BENG etc.), zonder dat de kwaliteit direct wordt verhoogd. De Wkb zal ook in eerste instantie bijdragen aan een kostprijsverhoging. De Wkb is slechts een middel om de kwaliteit aan te kunnen tonen en het kwaliteitsniveau op peil te houden. Uiteindelijk gaan de bouwkosten en met name de faalkosten omlaag. Het is een kans op onderscheidend vermogen ten opzichte van de concurrentie.

Prefabricage als slimme oplossing

Als bouwsector moeten we naar slimmere oplossingen met name is dit bereiken via prefabricage. Voor seriematige bouw is dit veel simpeler. Bij villabouw zijn niet alle bouwprojecten geschikt om te standaardiseren. Het is van belang dat we ook opdrachtgevers en medewerkers ervan te doordringen dat we allemaal betrokken zijn en meedoen. We moeten dit allemaal gaan dragen. De grootste uitdaging zal liggen bij het mkb. Het vereist mensen, middelen en organisatie om de Wkb succesvol te kunnen implementeren.

Meld jouw project aan

Inmiddels zijn er diverse succesvolle proefprojecten gestart met name voor de woningbouw. De gemeenten zijn nog op zoek naar proefprojecten binnen de utiliteit, renovatie, verbouw en infra (bruggen en viaducten). Ga het dus gewoon doen! Meld je aan voor de Wkb-proefprojecten, want over een paar maanden is het al zover. Voor vragen, trainingen en opleidingen over de Wkb neem je contact op met verenigingsmanager Regio Twente Jorrit van Ommen of bel 06-83178547.

Training Wkb

Meer weten over de Wet Kwaliteitsborging? Meld je dan aan voor één van onze trainingen.

Meld je aan