Cao Railinfrastructuur: instemming van alle partijen

Afbeelding Cao Railinfrastructuur: instemming van alle partijen
woensdag 12 mei 2021

Op 7 april 2021 hebben partijen, betrokken bij de cao Railinfrastructuur (Cao RIS), een onderhandelingsakkoord bereikt voor een nieuwe Cao tot eind 2022. Dit akkoord is vervolgens ter goedkeuring voorgelegd aan de betrokken achterbannen.

Zowel werkgeverspartijen (Koninklijke Bouwend Nederland en Strukton Rail B.V.) als de vakbonden (FNV, CNV Vakmensen en Vakvereniging Het Zwarte Corps) hebben ingestemd met het akkoord. Daarmee is de nieuwe cao RIS een feit. De partijen werken nu de nieuwe cao-tekst verder uit, waarna het proces van Algemeen Verbindendverklaring (AVV) zal worden opgestart.

Klik hier voor de tekst van het goedgekeurde onderhandelingsresultaat.

Charles Verheyen verenigingsmanager grondwerk en railinfra