• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • In Tubbergen kunnen we de bouw uitdagingen aan door samenwerking

In Tubbergen kunnen we de bouw uitdagingen aan door samenwerking

donderdag 15 juli 2021

Jorrit van Ommen

verenigingsmanager
Afbeelding In Tubbergen kunnen we de bouw uitdagingen aan door samenwerking

Sinds augustus vorig jaar is Jorrit van Ommen verenigingsmanager van Regio Twente. Het Ondernemersmagazine van de gemeente Tubbergen stelde hem daarom een aantal vragen over de bouw in de regio.

Wat doet Bouwend Nederland eigenlijk voor haar leden? De vereniging, met het hoofdkantoor in Zoetermeer en Maxime Verhagen als voorzitter, staat haar leden bij met raad en advies, verstrekt informatie in de vorm van voorlichting en cursussen, behartigt de belangen van haar leden bij alle opdrachtgevers zoals de overheden en organiseert netwerkbijeenkomsten met ketenpartners en opdrachtgevers. De vijf regiokantoren behartigen de belangen van leden op regionaal niveau. Zij zijn onder meer gesprekspartner bij de provincies en gemeenten en praten over bijvoorbeeld marktontwikkelingen, aanbestedingsbeleid en duurzaamheid.

Regionale belangen

Van Ommen verduidelijkt zijn rol bij Bouwend Nederland. "Wij houden ons bezig met de regionale belangenbehartiging voor de bouwsector en zijn actief in gesprek met provincies en gemeenten over tal van onderwerpen." Martijn Borgerink van Aannemersbedrijf Oude Moleman in Rossum zit in het bestuur van de afdeling Regio Twente als afgevaardigde van alle leden uit de regio: "Het is belangrijk om namens de leden mee te praten, verantwoordelijkheid te nemen en het gezamenlijke regionale belang onder de aandacht te brengen".

Brugfunctie

"Binnen die speerpunten", zegt Van Ommen, "ben ik in de regio, en dus ook in de gemeente Tubbergen, dagelijks bezig met het contact houden met leden om te inventariseren wat er onder hen leeft. Daarnaast organiseer ik mede, voorlopig helaas nog alleen digitaal, evenementen als webinars en workshops, geef ik informatie over allerlei onderwerpen en voer ik overleg met gemeenten om vragen, problemen maar ook mogelijke oplossingen namens de leden voor te leggen. Ik vervul dus een brugfunctie." "Die bundeling is belangrijk," vult Borgerink aan, "want dat zorgt voor eenheid en eensgezindheid. Vroeger had je veel clubjes en versnippering, dat moeten we niet meer willen, want daar bereik je niks mee."

Ontwikkeling woningbouw

De bouwsector heeft veel last van de grote maatschappelijke problemen corona, stikstof en PFAS. Ook de enorme stijging van bouwmateriaalkosten en levertijden maken het niet makkelijker. "We hebben in de bouw gelukkig wel door kunnen werken dankzij het protocol Samen veilig doorwerken voor bouw- en technieksector," zegt Borgerink. "Juist vanwege corona zijn er in veel meer renovatie- en verbouwopdrachten bij gekomen. Dat zal ook weer minder worden en mede daarom is het noodzaak dat de woningbouw in versneld tempo nieuwe impulsen krijgt. De ambitie van de overheid om de komende tien jaar een miljoen nieuwe woningen te bouwen is mooi, maar voorlopig lijkt me dat een utopie. Hoewel er aardig wat plannen op tafel liggen, gaat het in Nederland en ook in onze eigen gemeente allemaal te langzaam en te bureaucratisch." Van Ommen: "Het is belangrijk dat we als Bouwend Nederland, ook op regionaal niveau, het voortouw nemen en in gesprek gaan met de politiek. In die gesprekken betrekken we ook leden, die dan zelf hun ideeën en oplossingen kunnen aandragen. De bouw- en infrasector, zeker ook in de gemeente Tubbergen, is slim en creatief, maar moet wel goed gefaciliteerd worden".

Uitdagingen

Van Ommen: "Het stikstofprobleem zorgt er al sinds mei 2019 voor dat veel projecten geen doorgang kunnen vinden. Gelukkig treedt per 1 juli de Stikstofwet in werking en daarmee ook de vrijstelling voor de aanlegfase van woningen, utiliteit en infraprojecten. Deze vrijstelling is gekoppeld aan een verplichting om emissiebeperkende maatregelen treffen. Deze verplichting gaat gelden vanaf het moment dat de Omgevingswet op 1 juli 2022 in werking zal treden. Hopelijk trekt dit met name de bouw van woningen weer vlot. Om de problemen structureel op te lossen, is een aantal zaken noodzakelijk. Zoals een forse reductie van stikstof bij de bron en extra budget om de natuur structureel te versterken". Ook is de sector zich aan het voorbereiden op de Wet kwaliteitsborging (Wkb), die in juli 2022 ingaat en ook aan de omgevingswet is gekoppeld. Met deze wet wil de overheid meer toezicht en controle in de bouw en infra. Doel is om de bouwkwaliteit van gebouwen en infraprojecten - zoals bruggen, kademuren, aanbouw, verbouw, renovatie et cetera - te verbeteren door minder bouwfouten en gebreken, zoals constructiefouten, brandonveilige situaties, onvoldoende isolatie of een slecht functionerende ventilatie. Borgerink: "Voorbereiding op deze wet vergt een gezamenlijke inspanning; samenwerking tussen ondernemers onderling en met de gemeente. Gelukkig is de bereidheid hiertoe volop aanwezig." Van Ommen: "Het is belangrijk om voldoende proefprojecten op te starten. Binnen het ambassadeursnetwerk Wkb gebeurt dat al en daarbinnen worden ervaringen uitgewisseld, maar dat is nog niet voldoende. Daarom organiseert Regio Oost dit jaar een aantal webinars over de Wkb in Twente." "Ik kan het deelnemen aan die webinars aan al onze leden aanbevelen", besluit Borgerink, "want ook deze uitdaging kunnen we aan, maar dan wel goed voorbereid en in goede samenwerking. Gelukkig is de wil om samen problemen aan te pakken in onze gemeente groot, daar mogen we trots op zijn!"

Woningbouwplannen Gemeente Tubbergen

De gemeente Tubbergen heeft voor de komende tien jaar uitbreiding van het woningaanbod in de diverse kernen aangekondigd. Er mogen 700 woningen gebouwd worden, 70 per jaar. Er staan er nu 250 in de planning. Het gaat om de volgende hoeveelheden woningen per kern: Geesteren 28 (plan Hutten), Harbrinkhoek 15 (plan Hondebrink), Langeveen 15, (plan Bruinehaarsweg), Albergen 15 (plan Miets), Manderveen 15 (meerdere plannen), Fleringen 3, (plan De Scholt), Tubbergen 88 (plan de Esch en plan Weleveld), Vasse 7 of 8 (plan Hooidijk), Reutum 22 (plan 't Stokertje en plan Het Loosan).

Bron: Ondernemersmagazine gemeente Tubbergen, auteur: Anno Oude Engberink, fotograaf: Frank Visschedijk