Handhaving op schijnzelfstandigheid opnieuw uitgesteld

Resultaten van de pilot webmodule ook bekend gemaakt.

Afbeelding Handhaving op schijnzelfstandigheid opnieuw uitgesteld
donderdag 23 september 2021

Het is aan een nieuw kabinet om te bepalen wanneer de Belastingdienst van start gaat met het handhaven op schijnzelfstandigheid. Het opstarten van de handhaving per oktober 2021 wordt hierdoor wederom uitgesteld.

Dit meldt minister Koolmees in een voortgangsbrief aan de Kamer. Het besluit over een vervolg op de pilot webmodule ligt ook bij een nieuw kabinet. De resultaten van de pilot zijn inmiddels wel beschikbaar.

Handhaving

De behoefte bij bouw- en infrabedrijven aan duidelijkheid en zekerheid vooraf bij de inzet van zelfstandigen is groot. Handhaving door de Belastingdienst zou zorgen voor meer duidelijkheid, zo was de verwachting in 2016. Inmiddels zijn we vijf jaar verder, is handhaving nog steeds niet opgestart en is de behoefte aan duidelijkheid en zekerheid alleen maar toegenomen, mede door de groei van het aantal zelfstandigen die werkzaam zijn in de bouw en infra. Wederom wordt het opstarten van handhaving verder uitgesteld. De Belastingdienst grijpt alleen in bij kwaadwillendheid of wanneer opdrachtgevers aanwijzingen van de Belastingdienst niet binnen een 'redelijke termijn' opvolgen.

Resultaten pilot webmodule

In de zevende voorgangsbrief "Werken als zelfstandige" zijn de resultaten van de pilot met de webmodule opgenomen. Deze webmodule zou meer inzicht moeten geven aan opdrachtgevers over de status van de relatie met de zelfstandigen. Uit de resultaten voor de bouw en infra blijkt dat maar in 19% van de gevallen duidelijk sprake is van het werken buiten dienstbetrekking en dat bij 25% geen oordeel kan worden gegeven. Voor de overige gevallen zou er een indicatie zijn voor een dienstbetrekking (45%) of een fictieve dienstbetrekking (11%). De sector scoort relatief laag op "buiten dienstbetrekking" in vergelijking met andere sectoren. Een volgend kabinet zal moeten besluiten of er een vervolg komt op de webmodule.

Breed maatschappelijk gesprek

In de voortgangsbrief is opgenomen dat het kabinet met diverse sectoren, waaronder de bouw en infra, een breed maatschappelijk gesprek heeft gevoerd. Het doel van deze gesprekken was om inzicht te krijgen in de knelpunten van huidige wetgeving en om het draagvlak te vergroten om te werken binnen de wettelijke kaders. Onze inzet bij deze gesprekken was met name gericht op het belang van duidelijkheid en zekerheid vooraf bij opdrachtgevers die werken met zelfstandigen. Dit belang komt duidelijk in de brief naar voren.

Modelovereenkomsten

Nu voorlopig nog geen zicht is op meer duidelijkheid en zekerheid vooraf, adviseren wij onze leden om vooral gebruik te blijven maken van de goedgekeurde modelovereenkomst. Daarbij is het tevens van belang om kennis te nemen van de toelichting bij de modelovereenkomst. 

 

Jaap van de Burgt beleidsadviseur arbeidsmarkt en sociale zaken

Tags

ZZP