• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Wil jij ook in gesprek met Maxime Verhagen over de infra in Oost-Nederland?

Wil jij ook in gesprek met Maxime Verhagen over de infra in Oost-Nederland?

Afbeelding Wil jij ook in gesprek met Maxime Verhagen over de infra in Oost-Nederland?
donderdag 14 oktober 2021

Leden van het Infra Platform Oost-Nederland gaan op 2 november as in gesprek met Maxime Verhagen (voorzitter, Bouwend Nederland), Taco van Hoek (directeur EIB), Jan Spoelstra (Provincie Overijssel) en Gerard Gerrits (wethouder Gemeente Hengelo) met als centrale thema de transitie naar een circulaire economie en de gemeenteraadsverkiezingen. Het evenement wordt georganiseerd in Hengelo (OV) in de Vijverzaal op Buitenplaats De Houtmaat.

Hoe kunnen we zorgen dat de transitie naar de circulaire economie wordt meegenomen in de komende gemeenteraadsverkiezingen en onderdeel gaat uitmaken van de verschillende coalitie akkoorden? Naast de klimaatwet die ons verplicht om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49% te verminderen en in 2050 met 95% kennen we ook het rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050. Dit programma heeft tot doel de toepassing van primaire grondstoffen met 50% in 2030 en met 100% in 2050 te verminderen. Het grondstoffenakkoord en de verschillende transitieagenda's bieden handvatten. Hoe zorgen we ervoor dat het ook prioriteit krijgt op de politieke agenda’s? Wat kunnen overheden en ondernemers in de infrasector samen doen om deze doelstellingen te behalen? De circulaire economie is een nieuw perspectief, een nieuw businessmodel. Hoe krijgen we dat geïmplementeerd? Hoe laten we de transitie nu werkelijk tot stand komen van de huidige lineaire economie naar een circulaire economie?

Programma 

15.00-15.30

15.30-15.40

15.40-15.55

16.00-16.25

16.25-16.40

16.40-17.00

17.00-17.30

 

17.30-17.40

17.45

19.30

Inloop Vijverzaal met koffie, thee en krentenwegge

Welkom en toelichting Peter Gelink, voorzitter IPO

Presentatie Taco van Hoek: ontwikkelingen infra

Discussie Maxime Verhagen en Taco van Hoek

Pauze

Jan Wienk /Jan Spoelstra Overijssel circulair in 2050 

Paneldiscussie Gerard Gerrits, Jan Spoelstra, Peter Gelink, Maxime Verhagen en Jan Wienk

Afsluiting door Peter Gelink en Maxime Verhagen

Borrel en buffet in het Boothuis

Einde

Deze bijeenkomst wordt gehouden in de Vijverzaal van Buitenplaats De Houtmaat aan de Houtmaatweg 9, 7556 PC, in Hengelo. Wil je ook deelnemen aan deze bijeenkomst? Neem dan contact op met Jorrit van Ommen, verenigingsmanager Infra Platform Oost-Nederland.

Jorrit van Ommen verenigingsmanager regio-oost