• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Bouwers en infrabedrijven Limburg beleven inspirerende afdelingsdag in Kerkrade

Bouwers en infrabedrijven Limburg beleven inspirerende afdelingsdag in Kerkrade

Afbeelding Bouwers en infrabedrijven Limburg beleven inspirerende afdelingsdag in Kerkrade
maandag 18 oktober 2021

Inhoudelijke sprekers met stimulerende boodschappen en een bezoek aan zeer vooruitstrevend en inspirerend woningbouwproject, het volledig circulaire SUPERLOCAL in Kerkrade. De afdelingsdag van 7 oktober had de Limburgse bouw- en infrabedrijven veel boeiends te bieden.

Geen ledendag voor de hele regio Zuid dit jaar, maar drie aparte dagen voor Limburg, Brabant en Zeeland. Dat scheelt eenhoop reistijd en het zorgde voor heel herkenbare thema’s programma’s. De Afdelingsdag van Limburg was op donderdag 7 oktober. Zo’n 50 deelnemers meldden zich bij ‘t Patronaat in Kerkrade. Geen toevallige keuze, deze locatie. Het gemeenschapshuis van de wijk Bleijerheide ligt immers vlak bij SUPERLOCAL, het unieke woningbouwproject dat centraal stond deze dag. 

Stimulerende sprekers

Na welkomstwoorden van Bouwend Nederland directeur Fries Heinis en John Kreugel, voorzitter van de bouwafdeling Limburg, nam Joep Rats de aanwezigen mee in de toekomst van de Bouw en Infra met een presentatie over Nu Bouwen aan Morgen, de toekomstverkenning van Bouwend Nederland. Hij ging in op belangrijke thema’s als infrastructuur, wonen en duurzaamheid en schetste hoe deze onderwerpen waar de lobby van Bouwend Nederland zich op richt, niet alleen landelijk spelen maar ook op regionaal en lokaal niveau de agenda’s van de lidbedrijven raken. Aansluitend was het woord aan gedeputeerde Maarten van Gaans, die onder meer mobiliteit en energie in zijn portefeuille heeft. Zijn verhaal spitste zich toe op het belang van een goede samenwerking tussen markt en overheid bij de energietransitie. We moeten nu samen bouwen aan het Limburg van morgen, benadrukte hij.

Circulaire proeftuin

Volgende onderdeel van het programma was SUPERLOCAL. Leden van het bouwteam vertelden over de ambitieuze herstructurering van de wijk Bleijerheide. De insteek van woningbouwvereniging HEEMwonen was om de herontwikkeling helemaal circulair uit te voeren, en dat is gelukt. Vier betonnen flatgebouwen uit de jaren zestig zijn (deels) gesloopt en verwerkt in één nieuwe flat, vijftien grondgebonden woningen en drie proefwoningen. Razend interessante verhalen over hoe bijvoorbeeld een compleet appartement uit een van de flats is gezaagd, op de grond geplaatst en getransformeerd tot proefwoning. Hoe een eigen waterzuiveringssysteem wordt ingezet om bijvoorbeeld water uit de woningen te zuiveren zodat het opnieuw kan worden gebruikt. Hoe een overbodig geworden parkeerdek uit Amsterdam naar Kerkrade is getransporteerd en nu door de bewoners van de flat wordt gebruikt om hun auto’s te stallen. 

Leerzaam project

Bij zo’n vernieuwende aanpak gaan er onherroepelijk dingen niet goed. Van fouten kan veel geleerd worden, vandaar dat niet alleen de succesverhalen aan bod kwamen maar ook de ‘lessons learned’. Dat je de tijd moet nemen voor nieuwe ontwikkelingen en innovaties bijvoorbeeld, en dat een goede afstemming van wet- en regelgeving op doelen en ambities nodig is. Dat laatste sloot weer mooi aan bij de oproep die gedeputeerde eerder aan zowel grote als klein bedrijven deed om toch vooral aan de bel te trekken wanneer regelgeving vernieuwing in de weg staat. Uiteraard bezochten de leden ook het bouwterrein om alles met eigen ogen te aanschouwen. Aansluitend was er een diner en de gelegenheid om te netwerken.

Hele week

De dag in Kerkrade maakte onderdeel uit van een hele ‘Week van de Regio Zuid’. Tussen 6 en 14 oktober was er voor de Limburgse leden naast de fysieke bijeenkomst er nog een scala aan digitale sessie met uiteenlopende onderwerpen. Het ging van bouwbites over onderdelen van de toekomstverkenning Nu Bouwen aan Morgen tot een workshop Gelijk krijgen en een sessie over samenwerken met een gemeente.

Beatrice Dormans verenigingsmanager Limburg