• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Bedrijfskundestudenten Avans Hogeschool helpen Zwaluwe met duurzaam ondernemen

Bedrijfskundestudenten Avans Hogeschool helpen Zwaluwe met duurzaam ondernemen

‘’Dit is de kracht van duurzame teamgeest’’.

Afbeelding Bedrijfskundestudenten Avans Hogeschool helpen Zwaluwe met duurzaam ondernemen
woensdag 20 oktober 2021

Artikel 1 van de reeks over de onderzoeken en ervaringen van studenten uit andere studierichtingen dan Bouwkunde bij bedrijven in onze branche (verwijzend naar het artikel 'Avans helpt mkb-bedrijven bij duurzaamheidsvragen' op de website en uit BNL editie nr. 3)

Avans Hogeschool, Gemeente Breda, PWC, REDview BI en Stichting Breda Circulair werken sinds 2020 samen aan verduurzaming van het mkb. Het speciaal in het leven geroepen project is een eye-opener voor zowel bouwbedrijven als studenten. Wat houdt het project in en wat zijn de voordelen voor alle partijen?

Vanaf dit jaar gaan honderden studenten van Avans Hogeschool in het driejarige project SustainABLE op aanvraag aan de slag om het bedrijfsleven in Breda te helpen met duurzaam ondernemen. Eerst brengen tweedejaarsstudenten in kaart hoe duurzaam het bestaande businessmodel van de opdrachtgever is aan de hand van zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, oftewel sustainable development goals (SDG's). Studenten uit het derde en vierde studiejaar werken de oplossingen van de tweedejaars verder uit en vullen deze aan met nieuwe inzichten. Ze ontwerpen de oplossingen, maar kunnen deze ook implementeren.

Wat is het voordeel voor bedrijven?

Voor bouwbedrijven is het van toegevoegde waarde om niet-technisch onderlegde studenten naar de sector te laten kijken. Studenten leren op hun beurt over de diversiteit aan functies binnen de bouw en infra. In het project staan vragen centraal als hoe werkgevers kosten kunnen besparen en hun ecologische voetafdruk kunnen verlagen. Ook vragen als 'Hoe duurzaam is mijn businessmodel en waar kan ik verbeteren?', 'Hoe ontwerp en implementeer ik innovatieve producten en diensten?' en 'Hoe zorg ik voor verbinding onder mijn medewerkers en blijf ik aantrekkelijk als werkgever?' komen aan bod.

Flirten met de bouw

Onderdeel van de samenwerking van Avans met het mkb is dat studenten onderzoek kunnen doen. Een van de bouwbedrijven die meedoet aan het project is Zwaluwe, waar Nick van Dordregt, Jim Muffels en Noah Hoezen onderzoek hebben gedaan. Nick wilde van jongs af aan al in de bouw en deed vroeger vakantiewerk op de bouwplaats bij Zwaluwe, waar hij inmiddels parttime in dienst is. Jim kijkt vooral naar project- en strategische begeleiding. Noah heeft meer interesse in logistiek en was enthousiast over wat de bouw- en procesverbetering aan kansen biedt. Binnen Zwaluwe werden de studenten begeleid door Eric van Ginneken, hoofd bedrijfsbureau.

(van links naar rechts Noah, Nick en Jim)

SDG-dashboard visualiseert status van doelen

Nick, Jim en Noah zijn aan de hand van zeventien van die Sustainable Development Goals gestart met een 0-meting. Door desk- en fieldresearch werd gescand hoe Zwaluwe op bepaalde duurzame onderwerpen scoorde. Zwaluwe wil graag het duurzaamheidsbewustzijn binnen de onderneming vergroten waarbij een dashboard de status of ontwikkeling op bepaalde SDG's kan visualiseren. In overleg met Eric is gekozen om voor vier doelen kpi's op te stellen. Er is gekozen om de volgende vier doelen verder uit te werken:

  • kwaliteit van het onderwijs
  • industrie, innovatie en infrastructuur
  • klimaatactie
  • partnerschap om doelstellingen te bereiken

Eerst is het kantoorpersoneel van Zwaluwe betrokken om vervolgens de ideeën en acties naar de medewerkers 'buiten' uit te rollen. Als het gaat om partnerschap om doelstellingen te bereiken wil Zwaluwe met andere bedrijven in de keten de samenwerking zoeken. Dat wil Zwaluwe niet alleen om te weten waar ze zelf staan qua duurzaamheid, maar ook om in de keten op dat vlak stappen te zetten (getuige ook het hieronder zichtbare logo met de SGD-cirkel).

Presentatie aan management

Niet alleen de studenten en begeleider Eric van Ginneken, maar het hele team van Zwaluwe heeft het project positief omarmd. De kracht van duurzame teamgeest. Nick, Jim en Noah mochten hun adviezen presenteren aan het managementteam. "Wij, als drie jonge puppies, zagen dit als waardering voor ons werk." Resultaat van de presentatie? Voortaan zal het managementteam deze meetbare kpi's blijven hanteren en beslissingen nemen. De studenten adviseren om het dashboard te tonen aan zowel medewerkers als opdrachtgevers zodat het gesprek hierover op gang komt én blijft. Daarmee laat Zwaluwe zien welke resultaten er op duurzaamheidsvlak worden geboekt. Is er nog een wens voor de toekomst? Jazeker! Op termijn willen de studenten voor meerdere duurzaamheidsdoelstellingen kpi's opstellen. Ook zouden zij het dashboard willen uitbreiden met nieuwe data die realtime wordt geüpdatet.

Branche blij met duurzaamheidsproject

We zijn als branchevereniging verheugd dat studenten, uit andere richtingen dan Bouwkunde, de diversiteit van functies bij onze bouw- en infrabedrijven zien. Dit artikel over Noah, Jim en Nick is de eerste in een reeks waarin we studenten van Avans Hogeschool volgen in dit project. In een volgend artikel praten we met Stefan de Ridder en Tim de Ridder. Zij hebben onderzoek gedaan bij Strukton Worksphere.

Wil je ook meedoen?

Ben jij als bouw- of infrabedrijf ook bezig met verduurzaming? Heb je een onderzoeksvraag? Meld je dan aan voor dit project een stuur een mailtje naar Petra Landmeter, verenigingsmanager Brabant Mid-West of Karin Oomen, regioadviseur Onderwijs & Arbeidsmarkt. In elke regio heeft Bouwend Nederland zo'n adviseur. 

Petra Landmeter verenigingsmanager afdeling Brabant Mid-West