Aannemerslab brengt oplossingen in West stapje dichterbij

Afbeelding Aannemerslab brengt oplossingen in West stapje dichterbij
donderdag 25 november 2021

Voor de tweede keer dit jaar kwamen bouwers en vertegenwoordigers van Amsterdam stadsdeel West bijeen voor een Aannemerslab. In Wicked Grounds werden donderdag 4 november ervaringen gedeeld en aanbevelingen gefinetuned.

Praktische oplossingen voor de actuele problematiek rondom de bouwdynamiek in  stadsdeel West komen steeds dichterbij. Uit het vorige Aannemerslab kwamen vijf aanbevelingen naar voren om het werk voor de bouwers gemakkelijker te maken. Tijdens het Aannemerslab van donderdag 4 november hielden de bouwers, de toezichthouder en beleidsadviseurs van stadsdeel West ze nog eens goed tegen het licht.

De aanbevelingen

1. SL-DVL: Een flexibeler vergunningsstelsel dat ruimte biedt aan de aannemers om te schakelen in de hoeveelheid parkeervakken/objecten die in gebruik zijn. Hierbij zou een enkele aanvraag veel meer ruimte bieden voor situaties die van hele korte duur zijn. Te denken valt aan 2 parkeervakken voor 6 weken met 2 vakken extra op dag x.

2. SL-DVL: Een duidelijk en proactief meedenkend aanspreekpunt vanuit de gemeente voor vragen en maatwerkvergunningen. Aannemers kunnen nu niet of nauwelijks contact leggen met de afdeling die gaat over de vergunningverlening (stadsloket) terwijl het nauwe contact op straat juist heel goed loopt door de inzet van Rob Bos. Een aanspreekpunt zou niet alleen handig zijn voor maatwerk en vragen maar ook voor calamiteiten en spoedaanvragen.

3. SL-DVL: De aannemers vinden de leges erg hoog maar zijn bereid deze te betalen als er, zoals in bovenstaande aanbevelingen, meer service tegenover staat dan nu het geval is. Lever daarom wat extra service en flexibiliteit voor de aannemers die veel leges moeten betalen.

4. SL-DVL-THOR: Voorzie in de breedste zin van het woord in een onderscheid tussen aannemers die zich goed aan de regels houden en aannemers die keer op keer de fout in gaan. Te denken valt aan een snellere procedure van vergunningaanvragen voor aannemers die hebben bewezen te werken naar de regels van de gemeente/het stadsdeel. Daarnaast zou het ook in prioritering van de handhavers rekening moeten worden gehouden met de ervaringen in het verleden met een specifieke aannemer. Op deze manier wordt het werk voor zowel de gemeente als de aannemer efficiënter en effectiever.

5. Stadswerken: Wees als gemeente duidelijk in de regels. De regels zouden voor identieke situaties altijd hetzelfde moeten zijn en voor een aannemer al van tevoren duidelijk. Het werken met specifieke voorwaarden kan wel maar dit moet wel in gelijke situaties gaan om dezelfde duidelijke regels. Veel overtredingen kunnen worden voorkomen door duidelijkheid.

Maatwerk is lastig 

Alleen aanbeveling 4 behoefde volgens de deelnemers aan het Aannemerslab nog wat aanpassing. Liefst zien ze dat de voor de ‘goede aannemers’ de vergunningsplicht wordt vervangen door meldingsplicht. Dat zou een goede stimulans zijn voor de beoogde  gedragsverandering. De vertegenwoordigers van stadsdeel West gaven wel aan door de standaardisatie van het vergunningstraject het op dit moment onmogelijk is om maatwerk te leveren en dat veranderingen tijd in beslag zullen nemen.

Volgende stappen

In januari volgt nog een sessie waarbij dit keer ook het stadsdeelbestuur aanwezig zal zijn.Tijdens het symposium Bouwdynamiek op 10 februari zal de definitieve lijst met aanbevelingen aan het stadsbestuur worden aangeboden.

 

Lydia de Wit verenigingsmanager regio randstad noord