Nieuwe cao voor uitzendkrachten

Betere voorwaarden voor buitenlandse arbeidskrachten

Afbeelding Nieuwe cao voor uitzendkrachten
vrijdag 26 november 2021

Na een jaar onderhandelen is er eindelijk een vernieuwde cao voor uitzendkrachten met de grote bonden afgesloten. In de cao zijn onder andere betere afspraken opgenomen voor buitenlandse arbeidskrachten zoals een garantieloon voor de eerste twee maanden en afspraken over huisvesting. Tevens is de rechtpositie en het pensioen verbeterd voor de uitzendkracht.

Het volledige onderhandelingsresultaat is recent gepubliceerd op de website van de ABU. De achterban van de bonden en die van de ABU en NBBU moeten de overeenkomst nog wel goedkeuren.

Overbrugging

Deze cao wordt door de betrokken partijen gezien als een overbrugging naar een cao waarin alle afspraken die zijn opgenomen in het SER-MLT-advies zijn opgenomen. Zo is de wachttermijn voor pensioen verkort van 26 naar 8 weken, is de uitzendduur in fase A verkort van 78 naar 52 weken en hebben uitzendkrachten ook recht op de regeling onwerkbaar weer. Het is een geharmoniseerde cao, want de ABU- en NBBU-cao zijn volledig in elkaar geschoven.

Buitenlandse arbeidskrachten

Buitenlandse arbeidskrachten werken in de bouw en infra vaak via uitzendondernemingen. Voor deze buitenlandse arbeidskrachten geldt dat, als ze voor het eerst naar Nederland komen, er recht is op twee maanden minimumloon ongeacht de contractduur en het aantal gewerkte uren. Als de uitzendovereenkomst eindigt en de buitenlandse arbeidskracht huurt huisvesting van de werkgever, dan geldt een overgangstermijn van 4 weken waarbinnen de uitzendkracht de huisvesting dient te verlaten. 

Bekijk hieronder onze video over het werken met buitenlandse arbeidskrachten of kijk op de webpagina buitenlandse arbeidskrachten.

 

Jaap van de Burgt beleidsadviseur arbeidsmarkt en sociale zaken