Wat betaalt een werkgever voor individueel budget in 2022?

Afbeelding Wat betaalt een werkgever voor individueel budget in 2022?
dinsdag 30 november 2021

Iedere werknemer in de bouw en infra heeft een individueel budget in het kader van duurzame inzetbaarheid. Dit budget kan op verschillende manieren besteed worden, als verlof, als geld of als een combinatie van deze twee. Inmiddels is bekend welke aantallen en percentages de werkgever hiervoor betaalt in 2022. Bekijk hieronder de tabel.

Het individueel budget bestaat uit drie onderdelen:

  • Duurzame inzetbaarheid: de werknemer kan dit deel van zijn budget gebruiken voor zaken die eraan bijdragen dat hij gezond en gemotiveerd kan blijven werken.
  • Dagen: dit onderdeel bestaat uit het loon of salaris over 5 bovenwettelijke vakantiedagen, 3 dagen voor kort verzuim en 10 roostervrije dagen voor de bouwplaatswerknemer en 5 roostervrije dagen voor de uta-werknemer.
  • Vakantietoeslag: de werknemer heeft recht op een vakantietoeslag van 8% van het vast overeengekomen loon of het salaris.

Aantallen en percentages in 2022

Doelen Bouwplaatswerknemer
(vast overeengek. loon)
vanaf 1-1-2021
Uta-werknemer
(salaris)
vanaf 1-1-2021
Uta-werknemer
(salaris)
vanaf 1-1-2022
Duurzame inzetbaarheid 4,36% 1,93% 2,05%
Dagen 18 dagen 13 dagen 13 dagen
Vakantietoeslag 8,00% 8,00% 8,00%

Let op: Zoals te zien is in bovenstaande tabel wijzigt het duurzaam inzetbaarheidsbudget voor uta werknemers per 1 januari 2022 van 1,93% naar 2,05%. Deze wijziging komt voort uit aanpassing van de BTER-premie van het Aanvullingsfonds.