Minister de Jonge stelt invoering Omgevingswet en Wkb uit

Overheden hebben nog te weinig kunnen oefenen

Afbeelding Minister de Jonge stelt invoering Omgevingswet en Wkb uit
dinsdag 1 februari 2022

Minister de Jonge kondigde zojuist aan dat de invoering van de Omgevingswet wordt uitgesteld. Aanleiding hiervoor is dat overheden nog te weinig hebben kunnen oefenen met het digitale systeem onder de wet. In de komende weken besluit de minister na overleg met bestuurlijke partners over een nieuwe invoeringsdatum.

Er liggen momenteel twee opties voor: invoering per 1 oktober 2022 of per 1 januari 2023. Dit uitstel heeft ook gevolgen voor de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Die is namelijk gekoppeld aan de invoeringsdatum van de Omgevingswet. Ook de Wkb zal dus later ingaan.

De wet verandert inhoudelijk niet en heeft nog steeds dezelfde consequenties voor bedrijven in bouw en infra. De extra tijd biedt leden ruimte om zich hierop voor te bereiden. Bouwend Nederland adviseert leden dan ook dringend om dat te doen. We hebben voor leden een trainingsaanbod over de WKB ontwikkeld.

Zodra duidelijk is welke invoeringsdatum de minister kiest zullen wij je hierover informeren.

Martijn Verwoerd beleidsadviseur publiekrecht