Vlakglas cao en STOOV cao definitief

Afbeelding Vlakglas cao en STOOV cao definitief
dinsdag 8 februari 2022

De cao vlakglas en de cao STOOV (opleidingsfonds) zijn definitief. De achterban van CNV en FNV hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat.

Wat houdt het onderhandelingsresultaat cao Vlakglas 2022 in?

 • Looptijd: 01-10-2021 t/m 31-12-2022
 • Salaris: 
  01-04-2022      2,25 % over feitelijk salaris/schalen
  01-10-2022      1 % over feitelijk salaris/schalen
  01-03-2022      € 200 bruto op basis van fulltime dienstverband
 • Reiskosten:  € 0,19 netto per werkelijk gereden kilometer, met een maximum van 50 km retourreis woon-werkverkeer, op basis van ANWB routeplanner, snelste route.
  Op peildatum 01-01-2022 mag niemand erop achteruitgaan per reisdag op basis van de gehanteerde regeling.
 • Thuiswerk: € 2,- netto per thuiswerkdag. Op een dag dat er zowel thuis gewerkt wordt als woon-werkverkeer is zal er geen thuiswerkvergoeding worden uitgekeerd.
 • FuWa: Uit te voeren door werkgevers met advies vanuit vakbonden. Streefdatum advies per einde cao periode. Inzichten in nieuwe cao ronde betrekken.
 • Werkgroep Fit over de Finish:
  Cao-partijen hebben een studie afspraak gemaakt. Er wordt een paritaire werkgroep FodF samengesteld (50% werkgevers/ 50% werknemers), die advies gaat uitbrengen aan sociale
  partners met betrekking tot onder meer de volgende onderwerpen:
  • Sectorale aow
  • Stoov
  • Generatiepact
  • Senioren dagen
  • Mantelzorg
  • Balans privé / werk
  • Tijdsparen
  • Roosters
  • Flexwerk
  • Bezetting
  • Gezondheid / arbo
  • Veiligheid
  De werkgroep zal zonder vooringenomen positie en op objectieve basis de voorstellen voorbereiden. Gestreefd wordt naar afronding van deze studie per 1 oktober 2022. Als eerste zal de werkgroep een plan van aanpak inclusief tijdsplanning 2022 opstellen.
 • STOOV Verlengen huidige cao van 01-01-2022 t/m 31-12-2026. Premie inning vanaf 01-07-2022
 • CAO Leesbare cao, punten en komma’s. Inhoudelijke zaken gaan via het cao overleg
 • 3e WW jaar Verlengen huidige aansluiting SPAWW
 • Vakbondsbijdrage € 20.000 voor de looptijd van deze cao. Inning nog nader uit te werken.

Lees hier de doorlopende tekst van de cao vlakglas 1-10-2021 t/m 31-12-2022

 

Cor Wittekoek verenigingsmaneger vakgroep glas