Klimaatverandering op de bouwplaats, hoe ga je daarmee om?

“De uitdaging voor bouw- en infrabedrijven is om niet verrast te worden door de steeds vaker optredende weersextremen.”  

Afbeelding Klimaatverandering op de bouwplaats, hoe ga je daarmee om?
vrijdag 22 april 2022

In de bouw- en infrasector is het maar al te goed bekend: bij onwerkbaar weer leggen we het werk neer. Tegelijk weten we dat extreme weersomstandigheden zich door de klimaatverandering steeds vaker zullen voordoen. Wat is hier nu al van te merken op de bouwplaats en hoe kun je hier als bouwbedrijf mee omgaan?

Extreem weer komt steeds vaker voor

Er zijn maar weinig sectoren waarvoor gunstige weersomstandigheden zo belangrijk zijn als de bouw- en infrasector. Zo zijn er tal van weersomstandigheden waarbij het werk stilgelegd moet worden, zoals kou, regenval, storm en hitte, om zo de veiligheid van medewerkers niet in gevaar te brengen. Dat spreekt eigenlijk vanzelf, maar het vloeit ook voort uit wettelijke bepalingen en regels, zoals de Arbowet en CAO’s. Vaak is het bij extreem weer ook simpelweg onmogelijk om bouwmaterialen te verwerken. Voor de bouw is het geen goed nieuws dat er steeds vaker sprake is van ongunstige weersomstandigheden. Hogere temperaturen, nattere winters en extreme regenval zullen volgens de voorspellingen van het KNMI het beeld blijven bepalen. Hoe kun je hier als bouwbedrijf het beste mee omgaan, om zo verlies aan arbeidsuren zo veel mogelijk te voorkomen?

Tijdig voorbereidingen treffen

De uitdaging voor bouw- en infrabedrijven is om niet verrast te worden door de steeds vaker optredende weersextremen. Bedrijven zullen tijdig voorbereidingen moeten treffen om de bouwplaats beter bestand te maken tegen extreem weer, waarbij ze de betreffende maatregelen ook bespreken met werknemers. Investeringen in gerichte oplossingen dus, om zo de werkomstandigheden voor werknemers op peil te houden en het aantal verloren arbeidsuren te beperken. Die investeringen kunnen zich onder meer richten op voorzieningen op de bouwplaats, andere bouwmethodes en het gedrag van werknemers.

Weersbestendige overkappingen

Investeren in de bouwplaats kan onder meer door te zorgen voor een goede overkapping, zoals een bouwtent. Die kan zorgen voor meer werkbare dagen, wat werken volgens schema dus beter mogelijk maakt. Als de tent wordt gebruikt in koude periodes, dan kan die samen met verwarmingselementen zorgen voor een hogere gevoelstemperatuur. Gezien het streven naar CO2-reductie heeft elektrische verwarming daarbij de voorkeur. In de toekomst zouden ook mobiele warmtepompen kunnen worden gebruikt. Omdat hij voor schaduw zorgt kan een tent ook beschermen tegen hitte, zeker in combinatie met ventilatoren. Tot slot biedt een bouwtent ook bescherming tegen regen en wind op de bouwplaats.  

Andere manieren van bouwen

Ook door te kiezen voor nieuwe bouwmethodes kan het bouwproces minder afhankelijk worden van de weersomstandigheden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan modulair bouwen of het werken met een zogenaamd exoskelet, dat werknemers volledige ondersteuning biedt tijdens het werk en hen minder belast. Dit soort nieuwe methodes reduceert de werktijd op de buitenbouwplaats, waardoor het bouwproces minder gevoelig zal zijn voor weersomstandigheden.

Gedrag op de bouwplaats

Effectiever omgaan met extreem weer kan ook door te zorgen voor gedragsverandering bij werknemers. Denk aan betere bewustwording van veilig werken, het belang van regelmatig water drinken en pauzes nemen, en het dragen van kleding die past bij de heersende weersomstandigheden, zoals waterdichte kleding als het regent. Is het zeer warm, voer dan een tropenrooster in. Zorg ook voor een open werksfeer, waarin werknemers zich niet geremd voelen om verbeterpunten te signaleren of te melden. Meer tips zijn te vinden via de volgende links: Werken en het weer in de bouw, Werken in slecht weer in bouw en infra: wat zijn de regels? en Houd de bouwplaats stormproof.