• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Bouwtafel Amersfoort: Ambities en realiteit lopen niet altijd synchroon

Bouwtafel Amersfoort: Ambities en realiteit lopen niet altijd synchroon

Afbeelding Bouwtafel Amersfoort: Ambities en realiteit lopen niet altijd synchroon
maandag 21 februari 2022

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart organiseren we een aantal regionale 'Bouwtafels'. Politici praten met (infra)bouwers over de lokale opgaven, struikelblokken en oplossingen. Zo ook in Amersfoort.

Vier deelnemers had de Bouwtafel GR2022 van Amersfoort: Astrid Janssen (wethouder Duurzaamheid en Ruimtelijke ordening en lijsttrekker GroenLinks), Micheline Paffen (lijsttrekker CDA), Tyas Bijlholt (lijsttrekker D66) en Herman Broekhuizen (commercieel directeur Heilijgers Bouw). Onder leiding van voorzitter Joost Swaan, adviseur Markt & Overheid Regio Randstad Noord, bespraken ze drie thema's: woningbouw, mobiliteit en verduurzaming.

Woningbouw

In de regio Amersfoort moeten in de komende negen jaar 23.000 woningen worden gebouwd. Alle drie de politici zien die liever niet in het groene buitengebied komen. Binnenstedelijk uitbreiden is volgens hen de oplossing, waarbij het wel erg belangrijk is om de leefbaarheid goed in de gaten te houden. Wat Janssen betreft zouden voor álle nieuwbouwprojecten dezelfde duurzaamheidseisen moeten gelden. "Dan is het speelveld gelijk én het levert een betere stad op." Broekhuizen gaf aan dat de bouwambities op gespannen voet staan met de betaalbaarheid. "Bouwen in het groen is nu eenmaal goedkoper en vergt minder proceduretijd dan binnenstedelijk uitbreiden." Wat de uniforme duurzaamheidseisen betreft heeft hij zijn twijfels over de betaalbaarheid. "We onderschrijven uiteraard het belang van verduurzaming en energiebesparing maar denken ook dat je goed moet kijken naar wat op welke locatie het meest kansrijk en haalbaar is."

Mobiliteit

De ideeën van de politici over het aanpakken van de mobiliteitsuitdagingen binnen Amersfoort liepen wat minder synchroon. Waar Janssen en Bijlholt inzetten op het autoluw maken van de stad, zelfs van de stadsring, waarschuwde Paffen dat je niet de ogen kunt sluiten voor het feit dat mensen auto's hebben en die soms ook echt hard nodig hebben. "Als er 10.000 woningen bijkomen, dan komen er ook meer auto’s. Daar zullen we rekening mee moeten houden."

Wel gaven ze alle drie aan dat openbaar vervoer heel belangrijk is voor de bereikbaarheid. Broekhuizen denkt dat, gezien de woningbouwambities, de stad haast wel autoluw moet worden. "Wil je, zoals D66 voorstelt, binnenstedelijk de hoogte in, dan zul je auto's uit dat gebied moeten gaan weren, anders wordt het ruimtelijk én financieel een wel héél lastige opgave", zei hij. Daarnaast wees hij de lijsttrekkers op laaghangend OV-fruit. "Bedrijventerrein - en straks ook woonwijk - De Hoef is nu vanuit het oosten slecht bereikbaar met de trein; mensen die daar werken kiezen massaal voor de auto. Een halteplaats op de lijn Amersfoort - Apeldoorn zou een flink verschil kunnen maken."

Verduurzaming

Ook wat verduurzaming betreft zijn de lijsttrekkers ambitieus. "Amersfoort moet koploper in Nederland worden qua vooruitgang", zei Bijlholt. D66 ziet vooral veel in de aanleg van zonnevelden en windmolenparken. GroenLinks wil mensen vooral activeren en stimuleren om met de verduurzaming van de bestaande woning aan de slag te gaan. Ook CDA denkt aan goede voorlichting over het verduurzamen van woningen en de energietransitie. Warmtenetten gevoed door biomassa ziet Paffen als een slechte keuze. "Verlies vooral het grote geheel niet uit het oog", waarschuwde Broekhuizen. "Met isoleren alleen kom je er niet. Vooral voor douchen en het huishouden heeft ook een goed geïsoleerde woning nog een flinke energievraag." Met het oog op gelijktijdigheid en de netcongestie zet hij vraagtekens bij zonnepanelen en windmolens als energiebron voor de gasloze nieuwbouw. "Ultradiepe geothermie lijkt ons een betere oplossing. En dan is het helemaal niet zo gek om nu een minder ideaal alternatief als biomassa in te zetten om de boel op gang te brengen. De grootste investering is immers het warmtenet en dat heb je dan al liggen." Aan het eind van het debat riep hij de lijsttrekkers op om vooral in gesprek te blijven met de bouw- en infrasector. "Technisch kan alles, zeker met een sector die volop bezig is met innovaties. De vraag is echter altijd hoe het betaalbaar blijft. Niet alles kan tegelijkertijd. Daarom is het belangrijk dat we met elkaar in gesprek blijven om de juiste keuzes te maken zodat we op het juiste moment de juiste dingen doen."

Jan Overtoom regiomanager regio randstad noord