• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Politici doen appèl op de sector tijdens Bouwtafel in Den Bosch

Politici doen appèl op de sector tijdens Bouwtafel in Den Bosch

Afbeelding Politici doen appèl op de sector tijdens Bouwtafel in Den Bosch
vrijdag 4 maart 2022

Meer, sneller en diverser bouwen. Dat vonden de Brabantse politici in Den Bosch tijdens de Bouwtafel richting de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. Meningsverschillen waren er over de locaties om te bouwen. Hoe kijken VVD, PvdA en D66 naar de thema's woningmarkt, duurzaamheid en infrastructuur?

Namens de VVD nam lijsttrekker/fractievoorzitter Ralph Geers deel aan het debat. PvdA werd vertegenwoordigd door lijsttrekker/fractievoorzitter Pieter-Paul Slikker en D66 door kandidaat-raadslid Steven Hommersom. Onder leiding van dagvoorzitter Robbert Becker (adviseur Markt & Overheid bij Regio Zuid), bogen ze zich over drie thema’s: woningbouw, infrastructuur en verduurzaming.

Woningbouw

De opgave en de urgentie in Den Bosch maken dat de drie politici het erover eens zijn dat er meer, sneller en diverser gebouwd moet worden. In de afgelopen jaren is er al veel verbeterd op die drie de punten maar het kan nog beter, gaven ze aan. Bijvoorbeeld processen moeten sneller Daarvoor zouden vooraf gebiedsgerichte onderzoeken naar flora en fauna gedaan kunnen worden, opperde Geers. "Je kunt er een aantal jaren profijt van hebben als niet iedere ontwikkelaar dat apart hoeft te onderzoeken."

Over bouwlocaties waren er wel wat meningsverschillen. Waar D66 zich vooral wil richten op het bestaande stedelijk gebied, is voor VVD en PvdA groen niet heilig. "Je kunt niet anders, als je kijkt naar de huidige wachtlijsten", verklaarde Slikker. Hij benadrukte dat daarbij dan wel een rol voor de bouwsector is weggelegd om bewoners daarin mee te krijgen.

Burgerparticipatie bij ontwikkelingsplannen noemden de politici ook als een goede manier om processen te versnellen. "Door als bouwsector vroegtijdig met bewoners in gesprek te gaan bij gebiedsontwikkelingen, zullen er minder procedures nodig zijn", sprak Hommerson zijn verwachting. "Procedures zijn wel belangrijk in het democratisch proces, daar moet je zuinig op zijn."

Infrastructuur

Bij de ontwikkelingen van nieuwe woningbouwprojecten moet de infrastructuur niet uit het oog worden verloren, benadrukte Geers. "In het verleden zijn wel fouten met de ontsluiting gemaakt, daar moeten we van leren bij nieuwe ontwikkelingen." Hij gaf ook aan dat het budget voor beheer en onderhoud omhoog moet. Dat zit volgens hem nu op een ondergrens waarmee je alleen nog maar gevaarlijke situaties voorkomt. Ook Slikker is voor een verhoging van dat budget. Hij gaf aan dat dat wel een andere houding van het Rijk op financieel gebied vraagt. "Onderhoud vraagt een stapje extra maar dat vragen andere onderwerpen ook. Als je als gemeente structureel door Rijk tekort wordt gedaan op financieel vlak dan kun je lang de kaasschaaf hanteren, maar op gegeven moment gaat het niet meer." Hommersom gaf de voorkeur aan investeringen om de stad autoluwer te maken. "We hebben bovenmatig grote infra in Den Bosch. Daar kun je nieuwe woningbouwontwikkelingen toepassen."

Verduurzaming

Aan de ondergrondse infrastructuur voor gas wil het raadslid van D66 niets veranderen. "Natuurlijk moeten we toe naar windmolen- en zonneparken maar ik verwacht veel van waterstof. Daarom moeten we zuinig zijn op ons gasnetwerk." Voor de aanpak van de verduurzaming is volgens hem een mix nodig van wat mensen zelf kunnen oppakken en wat je als overheid faciliteert. Slikker zou graag een verduurzamingsfonds zien voor de minder draagkrachtige inwoners mensen. "Als die het laatst aan de beurt zijn wordt zeker met de huidige energieprijzen het gat tussen arm en rijk alleen maar groter."

Geers riep de bouwsector op om innovaties voorop te zetten en om te kijken naar de manier van bouwen. "Zonnepanelen bijvoorbeeld zouden geen keuze moeten zijn maar de standaard." Samen met Slikker vond hij het verder vooral zaak om de balans te vinden tussen ambities en haalbaarheid.