Eerste tranche SSEB-regeling op 9 mei geopend

Afbeelding Eerste tranche SSEB-regeling op 9 mei geopend
maandag 9 mei 2022

In het verlengde van eerdere berichtgeving is op 9 mei 2022 de eerste tranche van de subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwen (SSEB) opengesteld voor aanvragen. Deze eerste aanvraagtermijn loopt van 9 mei 2022, 9 uur tot en met 30 december 2022, 12.00 uur.

De subsidieregeling volgt uit de totale subsidiepot die beschikbaar is voor het programma Aanpak Stikstof en is in het leven geroepen om de aanschaf en (door)ontwikkeling van emissieloos materieel te stimuleren. Het programma bestaat over de totale looptijd uit 1 miljard euro. Hiervan wordt  500 miljoen euro voor en 500 miljoen euro na 2024 gealloceerd. Het bedrag dat tot 2024 is gealloceerd is in drie delen verdeeld: 270 miljoen euro is gereserveerd voor de aanschaf van nieuw/retrofit materieel en komt gespreid beschikbaar tot 2030. De regeling bestaat in het eerste jaar uit 5 miljoen euro aanschafsubsidie, 5 miljoen euro retrofitsubsidie en 10 miljoen innovatiesubsidie. Bouwend Nederland voorziet dat dit geld snel op zal zijn en dringt er bij het ministerie op aan om aanvullend budget beschikbaar te stellen, zodat er voor zo veel mogelijk aanvragers die dit jaar gebruik willen maken van de regeling geld beschikbaar is.

Gebruik maken van de subsidieregeling

De subsidieregeling staat nu open voor een aanvraag. Wilt u gebruik maken van een van de drie SSEB subsidiepaden (aanschaf, retrofit of innovatie)? Dan wordt u, afhankelijk van uw aanvraag, gevraagd om de volgende documenten mee te sturen:

SSEB Aanschaf

 • Een kopie van de gesloten overeenkomst(en) voor de aanschaf. Let op: Deze mag geen onherroepelijke verplichtingen bevatten.
 • Een bewijs van de netto referentiekosten, als u aanvraagt voor een bouwmachine zonder accupakket, of met accupakket maar dan met een motorvermogen ≥ 100 kw.
 • Een kopie bankafschrift.
 • Een mkb-toets.

SSEB Retrofit

 • Een kopie van de gesloten overeenkomst(en), voor de aanschaf en installatie van de SCR-katalysator of elektrische aandrijfmotor met brandstofcel of niet loodhoudend accupakket. Deze mag geen onherroepelijke verplichtingen bevatten.
 • Een kopie bankafschrift.
 • Een mkb-toets.
 • Een bewijsstuk waarmee u kunt aantonen dat de roetfilter niet ingebouwd kon worden, als in het aanvraagformulier uw antwoord ‘nee’ is op de vraag: 'Is er een roetfilter ingebouwd?'.
 • Een kopie typegoedkeuringsrapport, als in het aanvraagformulier uw antwoord ‘ja’ is op de vraag 'Is er een typegoedkeuring is voor de katalysator?’.
 • Als u kiest voor ombouw van een zeegaand bouwvaartuig:
  • Een internationaal certificaat van uitwatering, zoals bedoeld in artikel 16 van het Uitwateringsverdrag.
  • Het (radio)veiligheidscertificaat voor vrachtschepen.
  • Certificaten voor offshore vaartuigen (object).

SSEB Innovatie

Vanuit het SSEB innovatiespoor kunt u vanaf 9 mei een aanvraag doen voor een haalbaarheidsstudie. Vanaf 31 mei 2022 kunt u ook subsidie aanvragen voor een project experimentele ontwikkeling.

Voor een aanvraag (Haalbaarheidsstudie en/of expirimentele ontwikkeling stuurt u sowieso

Voor een haalbaarheidsstudie stuurt u ook deze bijlagen mee:

Voor een project experimentele ontwikkeling stuurt u ook deze bijlagen mee:

Mochten er naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen zijn, dan kan er altijd contact worden opgenomen met Yannick Bos: Y.bos@bouwendnederland.nl

Yannick Bos adviseur vakgroep bitumineuze werken