Werkstress verminderen en productiviteit verhogen?

Doe mee aan de pilot 'Anders organiseren van werk in de bouw'

Afbeelding Werkstress verminderen en productiviteit verhogen?
dinsdag 11 april 2023

De helft van de uta-medewerkers geeft inmiddels aan hoge tot zeer hoge werkdruk te ervaren en een burn-out staat op de tweede plek bij beroepsziekten in de bouw. Daarom gaan werkgevers en werknemers samen aan de slag om te onderzoeken hoe we het werk in de bouw anders kunnen organiseren. Het doel is om innovatieve organisatievormen te vinden die uitval en verzuim door werkstress voorkomen en de rest van de sector daarvan te laten leren.

De energietransitie, de verduurzaming van de gebouwde omgeving en het wegwerken van het woningtekort zijn voorbeelden van enorme maatschappelijke uitdagingen waarvoor we alle medewerkers in de bouw en infra keihard nodig hebben. Dat wordt gevoeld. Het 'anders organiseren' van werk kan helpen om werkstress aan te pakken en het werk efficiënter te organiseren, terwijl een hogere productiviteit wordt behaald. In opdracht van cao-partijen Bouw & Infra wordt dit jaar de kennis over het 'Anders organiseren van werk' in onze sector verder ontwikkeld en doorvertaald naar een aanpak die de gehele sector verder kan ondersteunen. Het project start in september 2022 en de eerste onderzoeksresultaten worden in 2023 verwacht.

Pilotbedrijven gezocht

Ben jij al een tijdje van plan om verder te gaan met organisatieontwikkeling in uw bedrijf? Wil je zien en ervaren wat verbeteringen in de organisatie van werk kunnen opleveren? Geef jouw bedrijf dan op als één van de tien pilotbedrijven. Als pilotbedrijf ga je samen met de onderzoekers op zoek naar verbeteringen en oplossingen om werkstress te verminderen en productiviteit te verbeteren. Het zal er aan bijdragen dat jouw bedrijf wendbaarder wordt en klaar is voor de toekomst.

Deelname is kosteloos en waardevol

De onderzoekers starten met een QuickScan aan de hand van een vragenlijst en interviews. Hieruit volgt een plan van aanpak en het invoeren van de gekozen maatregelen. De pilot eindigt met een evaluatie van de resultaten en adviezen. Meedoen is kosteloos, maar vraagt uiteraard tijd van jou en je medewerkers. De tijdsinvestering wordt in overleg met je bepaald en zal in elk geval de dagelijkse bedrijfsvoering niet hinderen. De ervaringen in je bedrijf worden na de pilotfase gedeeld met bedrijven in de sector.

De begeleiding van de pilotbedrijven wordt verzorgd door de ST-Groep (Sociotechnische Organisatie Adviesgroep), een organisatieadviesbureau gespecialiseerd in het begeleiden van organisatieveranderingsprocessen gericht op de vergroting van vitaliteit en productiviteit van de organisatie en op het verhogen van betrokkenheid van mensen.

Het project 'Anders organiseren van werk in de bouw' is een project van cao-partijen in de Bouw & Infra en bestemd voor bedrijven die de Cao voor de Bouw & Infra hanteren.

Interesse of meer informatie?

Neem contact met op met Fenneken Lamaker of de adviseur Sociale Zaken in jouw regio: Mayra Schoolen in Oost, Alja Vos in Noord, Lenneke Neef in Randstad Noord, Yvonne Hiddink in Randstad Zuid en Yvonne van Zijl in Zuid.

Fenneken Lamaker beleidsadviseur duurzaam inzetbaarheid