Go Pro: van ontwikkeling naar implementatie

Afbeelding Go Pro: van ontwikkeling naar implementatie
donderdag 2 juni 2022

Het GoPro project draait op volle kracht. Van onderzoek en ontwikkelen gaat het project nu steeds meer in de richting van implementatie en kennisdeling. Er wordt bijvoorbeeld momenteel gewerkt aan integratie van een videoplatform in de nieuwe online leeromgeving BLEI 2.0, zodat de GoPro-methode daar ook naadloos toegepast kan worden.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vakgroep op dinsdag 31 mei kreeg Pleun Driessen (Universiteit Twente en Lid van projectteam GoPro) het podium om de stand van zaken rond GoPro te laten zien. Je zou denken dat een filmpje waarin de studenten met een camera op hun hoofd hun werkzaamheden laten zien, een zelfde soort filmpje zal opleveren. Verrassend genoeg levert dit juist drie soorten studentvideo's op:

  • Vlogger/Verteller: De student laat zien wat hij/zij aan het doen is en vertelt daarbij.
  • Doener: De student is zelf weinig aan het woord en laat alleen zien wat hij aan het doen is.
  • Combinatie van doen en vertellen: Deze student draait de camera naar een positie waardoor het lijkt alsof hij gefilmd wordt en vertelt daarbij wat hij aan het doen is.

Deze studentvideo’s kunnen worden toegepast in de volgende situaties:

  • Als videocasus in de klas: De docent laat één van de studentvideo’s zien om theorie te ondersteunen.
  • Evalueren van de studentvideo’s: De docent laat diverse studentvideo’s zien en bekijkt met de studenten wat anders zou kunnen.
  • BPV-verslag: In plaats van een schriftelijk verslag op te stellen over de gedane werkzaamheden, maakt de student een video, waarin hij/zij laat zien welke werkzaamheden er worden gedaan en vertelt hierbij.
  • Examineren: De student filmt tijdens zijn/haar examen, waardoor de video kan dienen als extra evaluatiemoment voor de student of ter verduidelijking voor de docent.

Pilots

Er zijn twee pilots gestart binnen het mbo om te kijken of eigen beeldmateriaal studenten meer kan betrekken in de les, waardoor er een hogere betrokkenheid bij de studenten zal zijn en ze meer gemotiveerd zijn voor de theorielessen. Binnen verschillende opleidingen hebben studenten eigen vaardigheden gefilmd. Als de student de inhoud bepaald kan dit gebruikt worden voor het voeren van een gesprek in de klas over de werkzaamheden van de studenten in het veld. De student bepaalde de inhoud en nam de GoPro bijvoorbeeld mee tijdens een storingsdienst en filmde bijzondere situaties die hij tegenkwam tijdens het werken. De docent bekeek deze filmpjes van te voren en bekeek hoe hij de theorie kon ophangen aan het filmmateriaal. Zo is er bijvoorbeeld een filmpje binnengekomen van een hele oude meterkast, waarbij de docent verschillende theoretische concepten gemakkelijker kon uitleggen. Als de docent meer gericht een bepaald stukje theorie wilde ondersteunen met filmmateriaal, bepaalde de docent de content van de film. Dan zorgden studenten dat ze beeldmateriaal filmden dat passend was bij de theorieles van die week. Zo heeft een student een keer verschillende zaagtechnieken gefilmd die de week erna werden uitgelegd. Er is inmiddels een docentenhandleiding beschikbaar met bijbehorende studentenhandleiding om direct in te zetten in de theorieles. Leuk detail, steeds meer scholen accepteren het gebruik van een videoverslag al, in plaats van een schriftelijk verslag. Anna Verdoes (Hogeschool Utrecht en lid van projectteam Go Pro) vertelt hier meer over in de GoPro nieuwsbrief.

Maand van de toekomst

Eind deze maand stopt Anna Verdoes met haar werkzaamheden voor het GoPro project. Eén van de laatste activiteiten van Anna zal haar bijdrage zijn aan de sessie GoPro in het onderwijs voor de Maand van de Toekomst van Bouwend Nederland. De sessie heeft inmiddels bijna 20 aanmeldingen en dat is al een mooi aantal. Uiteraard kunnen er nog meer geïnteresseerden aanhaken. Dus wil je meer weten over het project, meld je dan snel aan via de website Maand van de toekomst. Online sessie GoPro in het onderwijs, Maandag 20 juni van 12.00-13.00 uur.

Harold Lever gaf het al aan in een interview voor de GoPro nieuwsbrief: "Werken met een camera leek ons nieuwe mogelijkheden te bieden voor begeleiding van monteurs in opleiding en voor verslaglegging. Wat ik tot op heden heb gezien gaat dat ook zeker lukken." Vanuit de Vakgroep zijn we blij met deze ontwikkelingen en kijken we uit naar de koppeling met het BLEI 2.0 materiaal.

Bernadette Maat adviseur onderwijs & arbeidsmarkt vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer