Subsidieregeling Beter Aanbesteden vanaf 15 juni van kracht

Afbeelding Subsidieregeling Beter Aanbesteden vanaf 15 juni van kracht
vrijdag 10 juni 2022

MKB-ondernemers, gemeenten en andere organisaties die de aanbestedingspraktijk willen verbeteren, kunnen hiervoor vanaf 15 juni 2022 subsidie aanvragen. Het gaat om een subsidie van maximaal 25.000 euro per aanvrager. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. De subsidieregeling maakt onderdeel uit van het programma Beter Aanbesteden.

Professioneel aanbesteden draagt bij aan een goed functionerende markt en is (dus) belangrijk voor ondernemers en overheden. Voor ondernemers leveren aanbestedingen kansen op om mee te dingen naar opdrachten, en om hun bedrijf te laten groeien. Een professioneel aanbestedingsproces op basis van een goede dialoog tussen overheden en het bedrijfsleven helpt dus beide partijen. Het voorkomt knelpunten en zorgt voor een goede match tussen de vraag van aanbestedende diensten en het aanbod van de ondernemer, bijvoorbeeld op het gebied van innovatieve en duurzame oplossingen.

Waarvoor kun je subsidie aanvragen?

De subsidie wordt verstrekt voor projecten die knelpunten rondom aanbesteden oplossen. Dit wordt bereikt door het bevorderen van de dialoog en de samenwerking tussen publieke opdrachtgevers en ondernemers, door het verhogen van de relevante kennis over aanbesteden of door het bevorderen van de toepassing van relevante kennis, methodieken en instrumenten. In de publicatie van de regeling (in de toelichting) worden diverse voorbeelden gegeven van knelpunten en van activiteiten die wel of juist niet in aanmerking komen voor subsidie.

Hoe kun je een aanvraag indienen?

Een aanvraag indienen kan van 15 juni 2022 t/m 26 september 2022 via een digitaal platform van RVO dat op 15 juni live staat. In de publicatie van de subsidieregeling staat ook een uitgebreide toelichting op de achtergrond en voorwaarden bij de regeling. Denk aan start- en realisatietermijnen, (informatie-) verplichtingen van de aanvrager en afwijzingsgronden. De subsidies bedragen minimaal €10.000 en maximaal €25.000 per aanvrager en worden verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. In totaal is een bedrag van €400.000 beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling.

Wil je meer weten? Bekijk deze presentatie over de subsidieregeling of bezoek de website van PIANOo.