• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Stikstofplan goed voor natuur maar deur blijft voorlopig op slot voor woningbouw en infrastructuur

Stikstofplan goed voor natuur maar deur blijft voorlopig op slot voor woningbouw en infrastructuur

Geen ruimte ingebouwd voor vergunningverlening die op korte termijn nodig is

  • Gedurfd plan, op korte termijn geen ruimte voor vergunningverlening
  • Inzet herstel kwetsbare natuur
  • Bouwend Nederland kijkt reikhalzend uit naar vervolgvoorstellen minister
Afbeelding Stikstofplan goed voor natuur maar deur blijft voorlopig op slot voor woningbouw en infrastructuur
vrijdag 10 juni 2022

Het stikstofplan dat het kabinet vandaag presenteerde is een gedurfd plan voor het noodzakelijke herstel voor de Nederlandse natuur. De minister maakt duidelijk welke reductie waar moet morden gerealiseerd. Het maakt daarmee inzichtelijk hoe het kabinet inzet op het herstel van kwetsbare natuur en welk perspectief boeren wel of niet langer hebben in de verschillende gebieden. Bouwend Nederland zal de nadere uitwerking van de plannen door de provincies kritisch blijven volgen en zal deze toetsen op helderheid, uitvoerbaarheid en snelheid.

Helaas moet Bouwend Nederland constateren dat bij de reductiedoelen die de minister stelt geen ruimte is ingebouwd voor de vergunningverlening die op de korte termijn nodig is voor nieuwe economische ontwikkelingen. De eigen doelstellingen van het kabinet op het gebied van woningbouw, klimaatadaptatie, verduurzaming, energietransitie en mobiliteit dreigen zo onhaalbaar te worden.

Gemiste kans en verlies voor iedereen

Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland: “De minister zegt ervan doordrongen te zijn dat het kabinet in dit land 900.000 woningen wil bouwen in de komende negen jaar. Voor de bouw en de ontsluiting hiervan zijn echter heel veel en steeds nieuwe vergunningen nodig. Dit geldt ook voor andere grote doelen zoals verduurzaming en de energietransitie. Vergunningen kunnen nu vaak niet verstrekt worden door het gebrek aan stikstof ontwikkelruimte. In dit plan lees ik niet dat die ruimte er op de korte termijn structureel komt. Dat is teleurstellend. Dit is een gemiste kans en een verlies voor iedereen. Het plan mist draagvlak en biedt daardoor nog geen versnelling.”

Versnellingsplan boeren-, natuur- en ondernemersorganisaties 

Bouwend Nederland zal met kracht bij de minister de mogelijkheden tot versnelde stikstofreductie onder de aandacht brengen die het plan “Duurzaam Evenwicht” biedt. In dit plan dat leunt op breed maatschappelijk draagvlak doet Bouwend Nederland samen met VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO, Natuurmonumenten en Natuur & Milieu voorstellen die de stikstofreductie tot 2030 versnelt. Het biedt daarmee direct ruimte voor herstel van natuur, PAS-melders en een breder perspectief voor boeren, nieuwe economische ontwikkelingen en ruimte voor bouw en infra.

Kijk reikhalzend uit naar vervolgvoorstellen

Maxime Verhagen: “Het is onvoorstelbaar dat voor de oplossing van het stikstofprobleem 25 miljard euro wordt uitgetrokken, er zeer ingrijpende beslissingen voor boeren worden genomen maar er geen ruimte komt voor die doelen die Nederland broodnodig moet halen. Natuurherstel is echt nodig maar het is onnodig de deur voor nieuwe economische ontwikkelingen in het slot te gooien. Nederland kan en moet beter. Ik kijk dan ook reikhalzend uit naar de vervolgvoorstellen van deze ministers” 

Niels Wensing directeur dienstverlening