• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • SSEB budget flink opgehoogd: aanvragers krijgen naar verwachting subsidie toegekend

SSEB budget flink opgehoogd: aanvragers krijgen naar verwachting subsidie toegekend

Dit jaar 22,2 miljoen extra boven de beschikbare 8,3 miljoen

Afbeelding SSEB budget flink opgehoogd: aanvragers krijgen naar verwachting subsidie toegekend
donderdag 23 juni 2022

Het kabinet stelt nog dit jaar EUR 22,2 miljoen extra bovenop de 8,3 miljoen die was uitgetrokken beschikbaar voor de aanschaf van duurzaam bouwmaterieel op de bouwplaats. Hiermee zet staatssecretaris Heijnen een extra stap die de afgelopen tijd veelvuldig door Bouwend Nederland is bepleit. Bouwend Nederland is blij dat hiermee waarschijnlijk alle ondernemers die een aanvraag hadden gedaan voor de subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwen (SSEB) hun geld krijgen en doet tegelijkertijd de oproep ook voor 2023 en 2024 de bedragen op te hogen zodat gedreven ondernemers hun duurzame ambities kunnen waarmaken.

De eerste twee keer 5 miljoen die beschikbaar is gesteld, was dezelfde dag na publicatie op 9 mei 2022 reeds overtekend. Uit de overtekening bleek uiteraard dat legio bedrijven bereid zijn om te investeren in de verduurzaming van hun materieel. Tegelijkertijd laat het zien dat de gereserveerde bedragen voor 2022, zoals vooraf ook gevreesd, te laag waren. Heijnen trekt nu bijna 34 miljoen euro uit om te zorgen dat die verduurzaming van materieel niet stokt. Dat geld komt bovenop de subsidiebudgetten van dit jaar. Dat betekent dat er nu veel verduurzamingsplannen liggen, die (mede) met deze subsidie uitgevoerd kunnen worden.

Budget opgehoogd

Voor de inzet van bouwmachines die schoon draaien, op stroom of waterstof, komt dit jaar 22,2 miljoen extra. Daar was aanvankelijk 8,3 miljoen voor uitgetrokken. Het geld gaat naar de aanschaf van nieuwe machines, of ombouw van bestaande machines die nu nog op diesel draaien. Denk daarbij aan graafmachines op rupsbanden, betonmolens, batterijpakketten voor op de bouwplaats en mobiele hijskranen. Ook verhoogt Heijnen het subsidiebudget voor de regeling voor schone vrachtwagens met 11,5 miljoen. Aanvankelijk was daar voor dit jaar 13,5 miljoen voor uitgetrokken. In totaal komen er dit jaar met subsidie zo’n 450 extra vrachtwagens bij die schoon rijden; elektrisch of op waterstof.


Middelen naar voren halen is effectiever

Bouwers en infrabedrijven geven het kristalhelder aan: nú kan die subsidie het meest effectief worden ingezet. Als we middelen naar voren halen, wordt de regeling effectiever, rechtmatiger en realistischer. In de loop van de jaren zal de overstap naar emissieloos materieel steeds minder duur worden, terwijl in de huidige verdeling van de subsidiebedragen deze juist stijgen. Het is logischer om in de eerste jaren meer subsidie beschikbaar te maken voor de onrendabele top en om die bedragen in de loop van de tijd verder af te bouwen. De financiële ontwikkeling zoals nu geschetst is dus eigenlijk verkeerd om.

Daarom blijft Bouwend Nederland in gesprek met het ministerie en Kamer om ook voor komende jaren meer geld beschikbaar te stellen. Dat vraagt een verdere aanpassing van de SSEB-budgetten. Ondernemers die graag willen verduurzamen zouden enorm geholpen zijn als de gelden uit latere jaren (2028/‘29/’30) naar voren gehaald worden zodat niet alleen dit jaar maar ook voor 2023 en 2024 nog aan de grote vraag voldaan kan worden.


Inzet Bouwend Nederland: zekerheid nodig voor grote investeringen

De reden dat Bouwend Nederland dit vraagt is om als overheid en sector door samenwerking binnen de SSEB een impuls geven aan de investeringen die de bedrijven willen doen om hun materieel te verduurzamen. Hier hebben bedrijven massaal gehoor aan gegeven. Gezien ook het feit dat er binnen één dag voor in totaal circa 30 miljoen euro subsidieaanvragen is ingediend. Van veel ondernemers begrijpen wij dat zij hun bestellingen hebben gedaan onder de voorwaarde van toekenning van de SSEB. Dit betekent dat wanneer zij de subsidie niet toegekend krijgen, zij hun investering in duurzaam materieel voor nu weer intrekken. Volgens Bouwend Nederland verliezen we daarmee onnodig kansen voor de verduurzaming.

Tevens merkt Bouwend Nederland dat nu aanvragen op grote schaal niet gehonoreerd worden, dit iets doet met het vertrouwen dat ondernemers hebben in het commitment van de overheid voor de verduurzaming. Ondernemers hebben juist zekerheid nodig voor grote investeringen. Doordat geloot is voor toekenning van de subsidie in verband met de overtekening krijgen dus twee bedrijven die beide aan de voorwaarden voldoen willekeurig wel of niet de subsidie toegekend. De ene ondernemer investeert dus in duurzaam materieel mét een subsidie, ten opzichte van een ander bedrijf dat het volledige bedrag zou moeten betalen voor dezelfde investering. Dit kan leiden tot concurrentievervalsing wat een ontzettend vervelend neveneffect zou zijn voor een regeling die met een goede intentie is opgesteld.


Nu meters maken

Wat volgens het ministerie meespeelt bij de keuze om dit geld nu in te zetten, is dat dit sowieso op korte termijn leidt tot klimaat- en stikstofwinst. Voor zowel de bouwmachines als vrachtwagens liggen de aanvragen die voldoen aan alle criteria al op het bureau bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Ondernemers konden vanaf 9 mei hier hun aanvragen indienen. Nieuwe subsidieaanvragen voor deze regeling kunnen naar verwachting in 2023 weer ingediend worden.

Johran Willegers beleidsadviseur infrastructuur