De glasbranche denkt actief mee met De Isolatiecoalitie

Afbeelding De glasbranche denkt actief mee met De Isolatiecoalitie
maandag 1 augustus 2022

“De Isolatiecoalitie” is opgericht naar aanleiding van de forse groei van de isolatiemarkt. De inschatting is, dat het bedrijfsleven in de isolatiemarkt de komende twee jaar zo’n 80% meer aanbod moet genereren om te voldoen aan de doelstellingen van het Nationaal Isolatieprogramma (NIP). We verwachten dat het voor bedrijven lastig wordt om die groeiende markt adequaat te bedienen. Iedereen heeft immers te maken met personeelstekorten, materiaaltekorten, organisatorische of bedrijfseconomische redenen waardoor opschalen lastig is. En veel van deze knelpunten zijn te veelomvattend en erg complex voor bedrijven om zelfstandig op te pakken.

Met de Isolatiecoalitie wil Vakgroep GLAS samenwerken aan de leerpunten en hefbomen die op deze onderdelen versnelling kunnen leveren, waar nodig en wenselijk samen met de overheid en andere partners. 
De sleutel ligt daarbij wat ons betreft bij de uitvoerende bedrijven. Daar is inzicht voor nodig, en kennis van genoemde knelpunten en hefbomen voor opschaling. Bovendien kunnen de bedrijven een reële inschatting maken welke onderdelen voor versnelling en opschaling passen binnen hun bedrijfsvoering en productiewijze. 

Wat willen we bereiken? 
De komende twee maanden willen we de coalitie “van de grond trekken". We zetten een coalitie op en ontwikkelen een praktische agenda van leerpunten en hefbomen voor versnelling en opschaling. Zonder hier vooruit te willen lopen op de feitelijke knelpunten en hefbomen kan, in z’n algemeenheid, gesteld worden dat de volgende zaken van invloed zijn op de mate waarin de bedrijven in de sector kunnen en willen anticiperen:  

  • De ontwikkeling van effectief onderwijs- en arbeidsmarktbeleid dat aansluit bij de behoefte in de betrokken sectoren.
  • Inzetten op productiviteitsverhogende (keten)innovaties om de effectiviteit van de sector te verhogen. Dit kan gaan om procesinnovaties maar ook om technologische innovatie.
  • Bedrijfseconomische en bedrijfsorganisatorische kennis die noodzakelijk is bij opschaling
  • Kwalitatief isoleren
  • Duurzaam, circulair en natuur-inclusief isoleren
  • Materialen en grondstoffenproblematiek
  • Ontwikkeling van een contingentenaanpak waarmee versnelling en opschaling van productie voor bedrijven eenvoudiger wordt.

Leden van de Vakgroep GLAS dragen actief bij aan deze coalitie.

Meer informatie over het NIP: Kabinet start landelijke Energiebesparingscampagne en komt met Nationaal Isolatieprogramma om 2,5 miljoen woningen snel te isoleren | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl