• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Benut met flexwoningen potentieel van leegstaande (kantoor)panden

Benut met flexwoningen potentieel van leegstaande (kantoor)panden

Bedrijfsbezoek aan Bouwbedrijf A. Huurdeman B.V. in Amersfoort

Afbeelding Benut met flexwoningen potentieel van leegstaande (kantoor)panden
donderdag 29 september 2022

Onze voorzitter Maxime Verhagen en programmamanager duurzaamheid Helen Visser brachten op woensdag 28 september een bezoek aan Bouwbedrijf A. Huurdeman B.V. in Amersfoort. Zij kregen uitleg over Flex Studio’s, een prefab-product van directeur Remco Swaab waarmee hij inspeelt op de behoefte aan betaalbare woningen en de vele leegstaande panden in Nederland. Bouwend Nederland ziet flexwoningen als deel van de oplossing om het groeiende tekort aan woningen terug te dringen, hiervoor moeten we alle oplossingen inzetten.

Duizenden mensen zijn op zoek naar een passende en betaalbare woonruimte, denk aan starters, studenten of arbeidsmigranten. Deze woonruimte is er onvoldoende en het herontwikkelen van panden of bouwen van nieuwbouwwoningen kost meer tijd. Flexwoningen kunnen na vergunningverlening snel gerealiseerd worden. Met dit concept kan bouwbedrijf A. Huurdeman in korte tijd studio’s realiseren in bestaande leegstaande (kantoor)gebouwen.

“Bouwend Nederland roept gemeenten op om het potentieel van leegstaande (kantoor)panden optimaal te gebruiken en in te zetten om het woningtekort op te lossen. Een starter op de woningmarkt zou erg blij zijn met een dergelijke studio.”

Betaalbare en circulaire studio's

Flex Studio’s bestaan uit losse elementen, die ter plaatse met elkaar worden verbonden. De tijdelijke of permanente woonruimte kan worden aangepast aan de vorm van het gebouw of de wens van de bewoner. De elementen zijn demontabel en op een andere locatie weer te gebruiken. Er zijn geen sloopwerkzaamheden nodig, zodat het kantoor, na het verwijderen van de studio’s eventueel gewoon weer als kantoor gebruikt kan worden.

Reactie Miljoenennota: opschaling woningmarkt bemoeilijkt door regulering

Het kabinet vindt wonen in een goed, duurzaam en betaalbaar huis in een leefbare wijk een eerste levensbehoefte. Deze ambitie deelt Bouwend Nederland. Het vinden van een passende woning is echter steeds lastiger. Het kabinet geeft aan binnen verschillende beleidsterreinen te bouwen aan een duurzame toekomst voor mens en natuur. Het stelt huishoudens en gemeenschappen, bedrijven en coöperaties, en dorpen en steden in staat een duurzame omslag te maken waaraan iedereen mee kan doen. Wij constateren tegelijkertijd dat het kabinet stevig inzet op betaalbaarheid van woningen, onder andere door (aanvangs)huurprijzen te reguleren van middenhuurwoningen. Mede door de voorgestelde regulering wordt de kabinetsambitie om 900.000 woningen te bouwen onrealistisch. Bouwend Nederland mist invulling van de randvoorwaarden om daadwerkelijk op te kunnen schalen naar 100.000 woningen per jaar.

Richard Massar communicatieadviseur