• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • 'Kabinet moet meer tempo maken met realisatie infrastructurele projecten'

'Kabinet moet meer tempo maken met realisatie infrastructurele projecten'

Afbeelding 'Kabinet moet meer tempo maken met realisatie infrastructurele projecten'
dinsdag 4 oktober 2022

De ZBM-productielocatie van weg- en waterbouwer van Heteren was vrijdag 30 september het decor van de jaarlijkse IPO Prinsjesdagbijeenkomst. VVD-Kamerlid Daniel Koerhuis was te gast om met de leden van het IPO in gesprek te gaan over de uitwerking van de onlangs gepresenteerde miljoenennota. Er werd onder andere gesproken over de miljarden die gereserveerd staan voor grote infrastructurele projecten, de regierol die het Rijk en de provincies moeten pakken, en belemmerende maatschappelijke ontwikkelingen zoals arbeidsmarktkrapte en stikstof.

Prinsjesdag stond dit jaar primair in het teken van het herstel van de koopkracht. De explosief gestegen kosten voor energie zorgde het afgelopen jaar voor historisch hoge inflatiecijfers. Het is om die reden nog belangrijker geworden om snel werk te maken van isolatie en het bouwen van duurzame en klimaatbestendige woonwijken. Deze wijken moeten ontsloten worden via fietspaden, wegen en openbaar vervoer. Het kabinet besloot hiervoor al in het coalitieakkoord €7,5 miljard te alloceren.

Tempo maken met ambities

Kamerlid Koerhuis herkende zich in de oproep van de aanwezige IPO-leden om nu vooral tempo te gaan maken. Lange gemeentelijke procedures bij projectontwikkelingen en vergunningverlening vertragen de gezamenlijke ambitie steeds vaker. "Infra-ondernemers en Bouwend Nederland moeten concrete projecten zo snel mogelijk bij het ministerie neerleggen, dan zal ik de minister verzoeken meer tempo te maken met de realisatie ervan", aldus Koerhuis.

Stikstof belemmert

Ook spraken de IPO-leden hun zorgen uit over de belemmering die stikstof op de realisatie van projecten drukt en politieke en maatschappelijke impasse waarin we dreigen te raken. Het gespreksverslag en advies van Remkes zal daarin hopelijk perspectief bieden, maar de uitvoerbaarheid is afhankelijk van de politieke wil om in een brede coalitie van partijen de sector weer aan het werk te krijgen.

De Prinsjesdagbijeenkomst werd gehouden op de Zand en Bentoniet Mengsel (ZBM) productielocatie van Van Heteren in Markelo. Na het gesprek met Koerhuis gaven Bart Boksebelt en Wim Mulder een presentatie en rondleiding over het bedrijf. Met een speciaal ontwikkeld mengsel van bentoniet, zand en water is Van Heteren in staat om op innovatieve wijze het Twentekanaal te voorzien van een beschermlaag op de bodem, waarmee effectief aan grondwaterbeheersing kan worden gewerkt. Het project is een samenwerking van Rijkswaterstaat met weg- en waterbouwer Van Heteren.

Jarin van der Zande adviseur markt & overheid regio-oost