Geslaagde uitvoerderscontactdag

Afbeelding Geslaagde uitvoerderscontactdag
dinsdag 11 oktober 2022

Op 21 september was de jaarlijkse Uitvoerderscontactdag georganiseerd door de vakgroep Grondwerk. De aanwezige uitvoerders - werkzaam in het grondverzet, civiel en ondergrondse infra - hebben middels drie interactieve workshops kennisgemaakt met enkele skills van ‘De uitvoerder van de toekomst’. Lees wat de deelnemers hebben geleerd.

Een van de onderwerpen waar 'De uitvoerder van de toekomst' mee te maken krijgt is de Omgevingswet. Eén nieuwe wet die, samen met het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) een groot deel van de milieuregels in het werk bepaalt. Daarnaast ben je als uitvoerder spin in het web en moet je met veel partijen samenwerken. Wat is samenwerken écht en hoe zorg je voor een win-win situatie. Tijd kun je ook als uitvoerder maar één keer besteden. Hoe handig is het als je meer kunt doen in minder tijd, waar kun je tijdwinst pakken en hoe kun je in plaats van hard werken, slim werken.

Omgevingsweg; landelijke regels, lokale normen en totale zorgplicht

Jochem Bloemendaal, werkzaam bij DEME Group en ruim 20 jaar actief in het vakgebied 'bodem', neemt de groep via de theorie mee in een tweetal praktijkvoorbeelden. De Omgevingswet zorgt voor landelijk geldende regels, geeft decentrale overheid de ruimte om normen te stellen en regelt een zorgplicht in de keten. De regels zijn vastgelegd in normen en richtlijnen en er wordt vanuit gegaan dat daar waar geen regels voor zijn, zorgplicht wordt toegepast. Vooral dat laatste maakt het lastig, omdat zorgplicht niet nader is omschreven met als mogelijk gevolg dat in de praktijk handhaver en uitvoerenden daar verschillend op acteren. Het is dus belangrijk dat in het voortraject de lokale normen opgehaald worden bij bijvoorbeeld gemeente en waterschap en er afstemming is over de te treffen maatregelen en werkwijze. Gebeurt dat niet (voldoende), dan vindt er discussie 'in de sleuf/put' plaats tussen handhaver en uitvoerder. De hele presentatie kun je hier terug lezen.

Echt samenwerken gaat verder dan samen werken

Mark van Noorloos, projectleider bij Van Vulpen en werkzaam in de ondergrondse infra, laat de aanwezigen kennis maken met hoe hij échte samenwerking in de praktijk ervaart en toepast. Als eerste: samenwerken doe je samen, dus er zijn meerdere mensen en partijen betrokken met verschillende belangen en doelen. Zijn tip is om voordat je start al te investeren in de kennismaking, leer elkaar kennen zowel zakelijk als privé tijdens een geplande samenwerkingsdag. Krijg inzicht in het gezamenlijke belang, erken en benoem de verschillen en durf je te verplaatsen in de ander. Betrek hierbij ook de eventuele onderaannemer. Samenwerken betekent ook initiatief nemen en gezamenlijk (bijna) ongevallen bespreken om te leren. Kijk hier de presentatie terug.

Top 5 tips voor met minder inspanning meer resultaat te behalen

De meeste aanwezigen blijken regelmatig het gevoel te hebben achter de feiten aan te lopen en hebben moeite om 'nee' te zeggen waardoor er regelmatig andermans werk wordt gedaan. Daardoor ontstaat er geen rust en voldaan gevoel op het moment dat het tijd is om naar huist te gaan. Als je weet dat je met 20% van je inspanningen (werkwoord) 80% van je resultaten (doel) behaalt, dan is het 't onderzoeken waard welke werkzaamheden de meeste waarde toevoegen. In de trainingsprogramma's van Niek Verkade, ValQ Training en Advies, zijn de deelnemers / uitvoerders hier actief mee aan de slag gegaan. De deelnemers kwamen tot mooie inzichten en daarnaast met een vijftal concrete tips om efficiënter te werken:

5) Doe vervelende en saaie klusjes als eerste en pas daarbij de SPS (Selecteer Plan Sport) methode toe;
4) Structureren en prioriteren middels de vraag 'moet ik dit nu doen'?;
3) Zorg dat je hoofd leeg is, zet je to-do's / ideeën op papier of digitaal;
2) Zorg goed voor jezelf door juiste voeding, voldoende beweging en slapen;
1) Doe het anders door gebruik te maken van slimme apps.
Bekijk hier de presentatie.

Volgend jaar organiseren we weer een uitvoerderscontactdag: houd de agenda en je mail in de gaten! Voor vragen, neem contact op met Charles Verheyen.

 

Charles Verheyen verenigingsmanager