Draag bij aan verbetering van de Safety Culture Ladder

Veiligheid op de bouwplaats
maandag 7 november 2022

Sinds enige tijd wordt in onze sector gewerkt met de Safety Culture Ladder. De partijen die de Governance Code Veiligheid voor de Bouw hebben ondertekend, stellen als eis in aanbestedingen dat de (onder)aannemers op dat project gecertificeerd zijn voor de veiligheidsladder. Sinds de invoering is de veiligheidsladder kritisch gemonitord en gekeken waar verbetering kan of moet. Inmiddels is een versie 2.0. Jij kunt bijdragen aan de verbetering van deze versie. Lees hieronder hoe.

Om er zeker van te zijn dat de veiligheidsladder zo goed als mogelijk aansluit bij de praktijk, wordt gebruikers de gelegenheid geboden om input te geven op de voorgestelde wijzigingen. Daarvoor is een digitale consultatieronde georganiseerd. Wij roepen onze leden, die ervaring hebben met de veiligheidsladder, op om deze gelegenheid te gebruiken om input te geven en zo bij te dragen aan verbetering. Het is tot 13 november mogelijk om te reageren. Het geeft ook meteen een mooi inzicht in de voorgestelde veranderingen wat praktisch is in de voorbereiding.

Geef via deze link jouw input op de Safety Culture Ladder