• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Bijeenkomst Brabant Mid-West in het teken van verantwoordelijkheid nemen

Bijeenkomst Brabant Mid-West in het teken van verantwoordelijkheid nemen

Ben je -bij elk project- bewust van jouw verantwoordelijkheden !

Afbeelding Bijeenkomst Brabant Mid-West in het teken van verantwoordelijkheid nemen
vrijdag 18 november 2022

De ledenbijeenkomst van afdeling Brabant Mid-West stond in het teken van veiligheid. Ook de leden van de KAM-contactgroep regio Zuid waren uitgenodigd om meer te horen over risico's, verantwoordelijkheden en veiligheid.

De bijeenkomst begon met het officiële gedeelte van de algemene ledenvergadering. Penningmeester Peter Berende zorgde voor de financiële verantwoording van de ledenactiviteiten van 2021 en toonde de begroting voor 2023. Een week eerder had kascontrole plaatsgevonden met medewerking van twee afdelingsleden. De deelnemende leden verleenden décharge aan het afdelingsbestuur voor het gevoerde beleid.

De inhoudelijke thema’s werden verzorgd door Marc Theuns, jurist van Bouwend Nederland afdeling Advies, Werner van Weesenbeek van In-Staet Verzekeringen en Edwin van Haperen van V-Klic. De rode draad in hun verhalen was: 'Ben je bewust van joúw verantwoordelijkheden voorafgaand aan elk project. Beoordeel projecten voordat je ze aanneemt, doe aan risicomanagement zoals een verzekeringsagent elk project tevoren op risico's inschat om zijn premie te bepalen’.

Kortom: Zorg ervoor dat jij met onder- en nevenaannemers en alle medewerkers op een prettige en acceptabele wijze en met zo min mogelijk risico het werk kwalitatief goed kunt uitvoeren. 

Contracten, overeenkomsten en voorwaarden

Contracten, voorwaarden, aansprakelijkheid versus garantie, wat wettelijk is bepaald en waar voorwaarden gelden, werd door Marc met duidelijke voorbeelden toegelicht. Tips om joúw voorwaarden te laten gelden, gebruik te maken van de coördinatieovereenkomst bij nevenaanneming en van de nieuwe Bouwteamovereenkomst model 2021. Verder de tip om erop te letten dat duidelijk is waarvoor de opdrachtgever zelf verantwoordelijk is (en blijft). Hier vind je veel voorbeeldmodellen en -overeenkomsten. 

Risico-management

Werner gaf de deelnemers het advies mee om vóór het aannemen van het werk de risico’s in te schatten. Bepaal in welke vorm je met onder- of nevenaannemers werkt, hoe ieders verhouding met de opdrachtgever is en hoe jij jóuw risico's afdekt. Als je onder- en nevenondernemers meeverzekert, wees je er dan van bewust dat je afhankelijk bent aan de kwaliteit van hun werk. Zorg bij risicovolle werkzaamheden voor een goede vooropname, zodat er geen onduidelijkheid ontstaat bij schades. Werner benoemde de verschillen tussen CAR, AVB en ontwerpverzekering en dat het moment van oplevering een essentieel overdrachtsmoment is in verzekeringsland.

Veiligheid en bewustwording ervan

Tot slot maakte Edwin duidelijk dat veiligheid tijdens bouwprojecten een combinatie is van het naleven van wettelijke regels en gezond verstand. Artikelen uit de Arbowet en de Arboregeling werden belicht om te benadrukken dat de opdrachtgever (óók een particuliere opdrachtgever) verantwoordelijk is voor de coördinatie van de veiligheid. Zorg ervoor dat je de samenwerking tussen alle betrokken partijen regelt én vastlegt met elkaar. In een coördinatieovereenkomst kun je bijvoorbeeld opnemen hoe de overdracht geregeld is wanneer er op een werk niet altijd een uitvoerder of voorman aanwezig is. Je wilt tenslotte dat alle medewerkers op de bouwplaats veilig zijn.

Na een casus over een woningcorporatie die het werk door verschillende aannemers tegelijk laat uitvoeren, sloot Edwin af met tips en richtlijnen over het opstellen van V&G plannen en de RI&E. Tip: stel beide zó op dat je ze in minimaal aangepaste vorm voor meerdere projecten kan gebruiken

 

Presentaties om terug te kijken

De sheets van de bijeenkomst kun je hier terugkijken (met links naar nuttige website en met de contactgegevens van Marc, Edwin en Werner). Zij staan onze leden graag bij met advies en/of ondersteuning.

De middag werd afgesloten met een buffet in het gezellige Breepark Café, waar we nog lekker konden napraten.

Contactgroep KAM

Wil je graag worden opgenomen in de (vrijwillige) verzendlijst van de Contactgroep KAM van Regio Zuid? Stuur dan even een berichtje naar verenigingsmanager Petra Landmeter.

 

 

Petra Landmeter verenigingsmanager afdeling Brabant Mid-West