Wkb gaat eerst alleen voor nieuwbouw gelden

Jong Bouwend Nederland-bestuurder Marcel van Hest vertelt over het proefproject dat hij deed

Afbeelding Wkb gaat eerst alleen voor nieuwbouw gelden
donderdag 24 november 2022

De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening heeft laten weten dat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen per juli 2023 eerst alleen voor nieuwbouw gevolgklasse 1 in werking treedt. Verbouw volgt zes maanden later, om zo een wat zachtere landing mogelijk te maken. Dit uitstel is een kans om je beter voor te bereiden: doe mee met een proefproject of volg de Wkb-training via onze Academy.

Jong Bouwend Nederland-bestuurder Marcel van Hest, eigenaar van Milbouw uit Gennep, draagt twee petten: die van architect en die van aannemer. Daarom volgt hij nauwgezet de ontwikkelingen rond de Wkb. “In ons gecombineerde bedrijf moeten we dubbel anticiperen op veranderende wetgeving. We zochten dus een manier om de ontwikkelingen kritisch onder de loep te nemen. Liefst met beide petten van architect en uitvoerder op.” Zo ontstond het idee voor een proefproject. “Met gebruik van de officiële software en helemaal zoals het hoort.”

Langer voortraject

Ook de gemeente had er wel oren naar om mee te kijken. Keuringen en controles worden bij de Wkb weliswaar verlegd naar private borgers, de gemeente verstrekt nog wel de bouw- en omgevingsvergunningen. Daarvoor moet er eerst een goedgekeurd borgingsplan zijn dat is opgesteld door de aannemer en het borgingsbedrijf. Van Hest: “We hebben verschillende offertes opgevraagd en een borger gekozen. Met hem hebben we een plan opgesteld. Vooral bij dit project, een complexe woning met ingewikkelde architectonische details, was dat nog best lastig.”

Het plan werd ter goedkeuring bij de gemeente voorgelegd, voordat de vergunningen werden toegekend en Milbouw van start kon. “Het hele voortraject wordt dus een stuk langer.” Ook tijdens de bouw moest Van Hest minutieus een borgingsdossier bijhouden. “Elke stap moet je in de software registreren. Ook van details die na oplevering niet meer te zien zijn - spouwmuurankers bijvoorbeeld - moet de orderbon, een foto van de doos op de bouwplaats en een foto van de montage in het dossier. Improviseren kan niet meer, even iets uit het magazijn halen kan niet meer, ‘stort maar dicht’ kan niet meer.”

Kostenstijging

Dit betekent ook dat ad hoc wijzigingen tijdens de bouw extra papierwerk opleveren. “Door een switch naar een ander vloertype vanwege leveringsproblemen moesten we een rapportage opstellen, die dan weer door de borger werd gecontroleerd. De verandering werd dan in het borgingsplan doorgevoerd, wat weer door de gemeente moest worden goedgekeurd. In serieprojecten zal dit niet zo vaak voorkomen, maar bij woningbouw voor een particulier kom je tijdens de bouw nog wel eens tot andere inzichten.”

Ook zonder zulke tussentijdse wijzigingen zorgt de Wkb voor een kostenstijging. Gemeenten bieden vanwege hun kleinere rol wel korting op de leges, maar die korting compenseert niet de kosten van de private borger. Uiteindelijk krijgt de opdrachtgever de rekening, zegt Van Hest. “Het inschakelen van een kwaliteitsborger kost duizenden euro’s. De aannemer is extra uren kwijt, die hij doorberekent aan de opdrachtgever. De vraag is of iedereen hiervoor extra wil betalen. Want de bouwkwaliteit was al goed en de opdrachtgever was al beschermd door allerlei garanties.”

Alles staat of valt met handhaving

Toch is Van Hest te spreken over de nieuwe regelgeving. “We zagen toch dat sommige gemeenten laks werden in het toezicht bij bouwbedrijven die ze goed kenden. Dan kwamen ze niet eens meer langs en namen ze genoegen met wat foto’s. Wij maken ook wel eens fouten, wie is verantwoordelijk als het mis gaat? Door dat bij een private borgingspartij te leggen, wordt er strenger gecontroleerd. Als de gemeente haar handhavende rol serieus neemt, is dat een stap vooruit.”

Kans om je extra voor te bereiden

Bouwend Nederland ondersteunt je op verschillende manieren bij je voorbereiding op de Wkb. Een eerste stap is de basistraining Wkb van onze Academy, die inmiddels al ruim duizend deelnemers kent. Op de themapagina over de Wkb is veel informatie te vinden over de Wkb en wat dit voor jouw bedrijfsvoering betekent. Ook is het slim om een proefproject te doen.