“Ons werk wordt steeds gecompliceerder”

Van oudsher traditioneel heibedrijf SPS slaat vleugels uit

Afbeelding “Ons werk wordt steeds gecompliceerder”
donderdag 8 december 2022

Een geboren heier is-ie, zegt hij. Gert-Jan Potveer leerde het vak als jonge jongen van zijn vader, ging na de middelbare school in dienst bij Vroom in Oosthuizen en begon eind jaren tachtig voor zichzelf. In de bouwcrisis sloeg hij de handen ineen met ‘concullega’ Schilder en kochten ze samen Snoek Heiwerken – een gouden greep. Tien jaar na dato doet Heicombinatie SPS veel meer dan palen de grond inbrengen. “Ons werk wordt steeds gecompliceerder. En mooier.”

Het is winderig en bewolkt op de ochtend van de afspraak met Gert-Jan Potveer op de thuisbasis van Heicombinatie SPS aan de Grootschermerweg net buiten het gelijknamige dorp. Op het terrein is het een komen en gaan van vrachtwagens en ander materieel. “Voor de reconstructie van de N243”, verklaart de algemeen directeur.

‘Zijn’ bedrijf – er zijn twee compagnons, de neven Sjoerd en Johan Schilder, levert “een bescheiden bijdrage”; het plaatsen van damwanden langs de oevers van de Noordervaart en de Schermerhornersloot om de verbrede provincialeweg straks voldoende stevigheid te geven.

De opdrachten voor “de grote jongens” in het bouw- en infrawerk zijn over het algemeen inhoudelijk aantrekkelijk, zegt hij. “Omdat we relatief veel klein werk doen, is het voor de jongens die hier werken ook een stimulans. Het is een prikkel voor hun motivatie en voor de verdere ontwikkeling van hun vaardigheden. Prijstechnisch is het nog steeds een absolute vechtmarkt, wat iedereen ook beweert. Maar vakinhoudelijk ligt het anders. Je kunt er meer vakmanschap in kwijt. Wat dat betreft is het doodzonde dat die prijs altijd zo domineert.”

Heftig

Hij zou dag-in dag-uit wellicht nog met die prijzenslag bezig zijn als de grote financiële crisis van de periode 2008-2015 er niet zou zijn geweest. “Een zware, heftige periode”, zegt hij, die hem ook na de start van de samenwerking noopte verder om zich heen te kijken. “Het begon met een klus voor een aannemer in Amsterdam. Die vroeg ons naast het heien om wat sloop-, grond- en funderingswerk te doen. Van lieverlee zijn we vanaf toen steeds vaker gaan slopen en funderingen gaan leggen. Daar kwam later betontimmerwerk in de vorm van complete kelderbouw bij. Dat heeft vervolgens een behoorlijke vlucht genomen. Ik schat in dat de helft van onze portefeuille nu nog uit heiwerk bestaat. De rest is grond- en bouwwerk.” Amsterdam is daarbij “een beetje onze stad geworden”, zegt hij. SPS – 35 medewerkers, van wie 27 vast en acht in een flexibele schil - geldt als specialist in funderingsherstel, bijkomend betonwerk en het realiseren van kelders onder bestaande panden in de oude binnenstad. “In de ‘PC Hooft’ hebben we inmiddels zo’n zes kelders gerealiseerd, veelal voorzien van staalconstructies. Het is hogeschool-constructiewerk. Het zijn ook opdrachten die tijdens het werk zelf vaak steeds groter, gecompliceerder en mooier worden.”

Gevoelig

Hoewel kelderbouw (regelmatig) gevoelig ligt in Amsterdam, is zijn overtuiging dat het bedrijf zeker de komende vijftig jaar nog terecht kan in de hoofdstad. “Veel funderingen zijn aan het eind van hun Latijn, al is de paalrot waarover je veel hoort niet echt paalrot. De palen hebben vaak nog voldoende dragend vermogen, negen van de tien keer bezwijkt het langs- en dwarshout. Dat moet worden aangepakt. Dat eigenaren dat vaak combineren met kelderbouw is geen wonder. Ze krijgen meer ruimte en hun huizen worden meer waard. Overigens heeft kelderbouw wél als voordeel dat zwaar vervuilde grond wordt weggehaald.

De vieze grond van scheepswerven en logerijen waarmee die stad ooit is opgehoogd en waarop die panden staan voeren we af. ”

Over de verdere ontwikkeling van de markt die SPS bestiert is hij optimistisch, zowel wat betreft het heien als het bouwwerk. Zorgen heeft hij over de beschikbaarheid van vaklieden in de toekomst. Het is een van de redenen waarom hij het bedrijf onlangs aanmeldde als lid bij de afdeling Noord-Holland Noord van Bouwend Nederland. “Er komt een generatie aan die anders tegen zaken aankijkt. Die mensen denken in termen van vrije tijd en geld, stellen andere eisen aan het leven”, zegt hij. “Daar ligt een ongekende uitdaging voor de gehele branche.”

“De helft van onze portefeuille bestaat nog uit heiwerk. De rest is grond- en bouwwerk”

Voor meer informatie neem contact op met afdeling Noord Holland Noord: info@bouwendnederlandnhn.nl

 

Lenneke Neef adviseur sociale zaken regio randstad-noord