Terugmelden afwijkende situatie makkelijker in 2023

Afbeelding Terugmelden afwijkende situatie makkelijker in 2023
donderdag 15 december 2022

Het afgelopen jaar is er hard gewerkt om het proces van het melden van een afwijkende situatie te digitaliseren. Hiermee wordt het eenvoudiger voor de grondroerder om een afwijkende situatie te melden bij Kadaster en kan de netbeheerder doormiddel van een API sneller en makkelijker het claim-proces doorlopen. Deze functionaliteit komt vanaf 11 januari 2023 beschikbaar. Lees verder voor meer informatie.

Volgens de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (Wibon) moet de grondroerder afwijkende situaties aan het Kadaster melden. Het KLIC Gebruikersoverleg (KGO KIC) heeft voorgesteld het bestaande arbeidsintensieve proces te optimaliseren en compleet te digitaliseren. De laatste (keten)testen zijn succesvol afgerond waarna door het KGO KLIC besloten is per 11 januari 2023 met deze wijziging te starten.

Afwijkende situatie

Er zijn drie soorten afwijkende situaties:

  1. Afwijkende ligging; de afstand in horizontale ligging van het net verschilt in werkelijkheid meer dan 1 meter volgens de verstrekte KLIC-informatie;
  2. Niet gevonden net; een net is op de werkelijke plaats niet gevonden, terwijl deze wel op de versterkte KLIC-informatie staat;
  3. Onbekend net; er worden één of meerdere netten gevonden die niet op de verstrekte KLIC-informatie staan.

Het gaat altijd om een verschil tussen de gegevens van de geleverde KLIC-melding en de daadwerkelijke situatie in de grond. Een melding afwijkende situatie is dus altijd gerelateerd aan een KLIC-melding.

Veranderingen voor de grondroerder

Vanaf 10 januari 2023 kun je een afwijkende situatie direct melden in de betreffende KLIC-melding wanneer de KLIC-viewer aangesloten is op de terug-meld API van het Kadaster. Het advies is om dit te controleren via de leverancier van de viewer. In de overgangsfase is het ook nog mogelijk om de afwijkende situatie door te geven aan Kadaster via het webformulier.

Meer informatie is hier te vinden of neem contact op met de leverancier van je viewer.

Als Bouwend Nederland zijn we vertegenwoordigd in het KGO KLIC. Gebruikerservaringen kunnen gedeeld worden met Yvonne de Rijck.

Yvonne de Rijck adviseur techniek vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer