Grondige start samenwerking milieukwaliteit in de BRO

Afbeelding Grondige start samenwerking milieukwaliteit in de BRO
vrijdag 16 december 2022

De tweede fase van de Basisregistratie Ondergrond (BRO) is 'grondig' gestart. Met een kleine nacontrole van milieukwaliteitsonderzoek in Zaandijk bezegelden de partijen BRO, SIKB Geonovum en TNO hun samenwerking. Op 1 november zijn officieel de werkzaamheden begonnen rond het opnemen van Milieukwaiteit in de BRO. Lees verder voor meer informatie.

Het opnemen van milieuhygiënische gegevens in de BRO heeft meerwaarde. Dat is de belangrijkste conclusie van een onderzoek van SIKB, Verdonck Klooster & Associates en DoorGrond Advies, dat is uitgevoerd in opdracht van Programmabureau BRO. De beschikbaarheid van milieuhygiënische gegevens helpt bij het bepalen van veiligheids- en gezondheidsrisico's en de bijbehorende beschermende maatregelen zoals gemeld in de CROW400 'Werken in en met verontreinigde bodem'.

Registratie schone en vervuilde grond

De BRO wordt verrijkt met informatie over de milieukwaliteit van bodem en ondergrond. Zo maakt bijvoorbeeld de registratie van PFAS-stoffen hier onderdeel van uit, maar ook is het belangrijk schone grond te registreren. Fase 2 verloopt, net als Fase 1, in stappen. In de periode 2022-2023 worden de standaarden en ketensystemen ontwikkeld voor de registratieobjecten in het domein Milieukwaliteit. Daarna volgt in de periode 2024 - 2026 het aansluiten van de bronhouders en de migratie van de bestaande gegevens. Het programma stuurt daarbij op maatschappelijke waardecreatie – in lijn met het regeerakkoord. Grote baten liggen in centrale opslag en ontsluiten van bestaande publieke en private gegevens in de BRO. Daarom beginnen we daarmee.

Reviewsessies

Het standaardenteam van de BRO laat je tijdens reviewsessies graag zien wat er de afgelopen tijd is bereikt, en ontvangt graag input over de standaardisatie van registratieobjecten. De (digitale) reviewsessie wordt gehouden tijdens de vierwekelijkse BRO Ketendag. Wil jij meedoen, meld je dan aan voor de mailinglist of als vaste gast. Alle documentatie van de reviewsessies Milieukwaliteit kun je hier teruglezen.

Als branchevereniging volgen we deze ontwikkeling en zijn we vertegenwoordigd in de Portfolioraad/ProjectBegeleidingsGroep BRO. Meer informatie over het registriatieobject Milieukwaliteit lees je hier.

Van links naar rechts op de foto: Martin Peersmann (BRO), Sandra van Wijngaarden (Geonovum), Tirza van Daalen (TNO) en Henk Koster (SIKB) tonen monsters van gereinigde grond, na onderzoek door Antea Group naar loodverontreiniging in Zaandijk. Foto: Matthijs van Vliet.

Yvonne de Rijck adviseur techniek vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer

Tags

Veiligheid