Normec NCK voegt ISO45001 toe aan haar dienstverlenging

Managementsystemen voor gezond en veilig werken

Afbeelding Normec NCK voegt ISO45001 toe aan haar dienstverlenging
donderdag 12 januari 2023

Door de toenemende vraag naar de ISO45001 heeft Normec NCK het schema ISO45001 toegevoegd aan haar dienstverlenging. ISO45001 is de opvolger van de OHSAS 18001-norm voor arbo managementsystemen. De Nederlandse titel van de ISO45001-norm is officieel 'Managementsystemen voor gezond en veilig werken – Eisen met richtlijnen voor gebruik'.

Waarom ISO45001?

ISO 45001 is een hulpmiddel om systematisch invulling te geven aan de wettelijke verplichting voor werkgevers om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Daarnaast draagt het bij aan het voeren van een beleid dat gericht is op het realiseren van zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Het behalen van het ISO45001 certificaat brengt een aantal voordelen met zich mee:

  • Vormgeven van een werkwijze waaruit verbeteringen volgt.
  • Essentieel onderdeel in het MVO-beleid.
  • Een verbetering van de werkomstandigheden wat zorgt voor gemotiveerde medewerkers.
  • Een daling van het verzuimpercentage wat financieel gunstig is.
  • De veiligheid en gezondheid op de werkvloer is aantoonbaar aan opdrachtgever en klanten.

Door middel van het certificaat toon je als organisatie aan dat je aan alle eisen uit de norm voldoet. Ook kun je dit certificaat inzetten als communicatiemiddel en wordt het certificaat steeds vaker een gevraagde norm bij aanbestedingen.

Audit inplannen

Om een ISO45001 certificaat te behalen, moet er een audit plaatsvinden. Normec NCK is momenteel hard bezig om de accreditatie voor deze norm te behalen. De doelstelling is om midden 2023 geaccrediteerd te zijn voor de ISO45001. Aanvragen kunnen op dit moment al worden ingediend waarna er in overleg met de klant een auditdatum ingepland kan worden.

Meer weten of een audit aanvragen?

Voor meer informatie over de ISO45001 kun je contact opnemen met Normec NCK. Bel 0251 222 273 of mail sales-nck@normecgroup.com.

Stuur een mail