• Home
  • Actueel
  • Nieuws
  • Financiële steun Nationaal Groeifonds voor Circulaire Geveleconomie

Financiële steun Nationaal Groeifonds voor Circulaire Geveleconomie

Met deze investering kunnen de plannen voor een Circulaire Geveleconomie uitgerold worden.

Afbeelding Financiële steun Nationaal Groeifonds voor Circulaire Geveleconomie
dinsdag 28 februari 2023

Het Nationaal Groeifonds kent € 100 miljoen toe aan het programma Toekomstbestendige Leefomgeving waarvan 2,8 miljoen bestemd voor de Circulaire Geveleconomie. De brancheorganisaties vertegenwoordigd in de Circulaire Geveleconomie maken zich al jaren sterk om een raam, deur, kozijn of vliesgevel in een volgende cyclus weer terug laten komen in de gevel van een gebouw. Met deze investering kunnen de plannen voor een Circulaire Geveleconomie uitgerold worden.

De Circulaire Geveleconomie is een initiatief van vijf brancheorganisaties in de gevelbouw: de Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche (VMRG), Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie (VKG), Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT), Bouwend Nederland Vakgroep Glas en Algemene Branchevereniging Hang- en Sluitwerk (VHS). Brancheorganisaties en kennispartners investeren naast deze 2,8 miljoen nog eens het zelfde bedrag, wat de totale inzet verdubbelt naar 5,6 miljoen voor de komende 5 jaren. Dit staat overigens nog los van gevelbedrijven en partners die in andere delen van het programma samenwerken om tot benodigde innovaties te komen.

Akkoord Circulaire Geveleconomie

Monique Fledderman, voorzitter en coördinator Circulaire Geveleconomie: “De brancheorganisaties zijn verheugd en enthousiast om samen aan de slag te gaan. Door de gezamenlijke voorbereiding samen met het de ministeries van BZK en IenW kunnen we een vliegende start maken. Het ‘Akkoord Circulaire Geveleconomie’ ligt al klaar om getekend te worden. En dan kunnen we direct door met het starten van de geplande activiteiten. Doordat we onderdeel uitmaken van een groter geheel onder regie van TKI Bouw en Techniek met meer dan 130 partners en in nauwe samenwerking met de ministeries van BZK en IenW verwacht ik, dat we grotere stappen kunnen maken. Denk aan het beter kunnen mobiliseren van benodigde kennis, digitalisering, normalisatie, pilots, overheidsbetrokkenheid of andere zaken die nodig zijn om onze doelen te bereiken.”  

Met een Circulaire Geveleconomie hebben de brancheorganisaties het volgende voor ogen: Het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gevels van gebouwen, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen dient te geschieden op een wijze die economisch en ecologisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. Met een productie van circa 6,8 miljoen m2 gevel per jaar kan deze industrie een significante bijdrage leveren aan een circulaire economie en reductie van CO2 uitstoot.

Plan van aanpak

Het plan van aanpak voor de Circulaire Geveleconomie bestaat uit drie fases: vooronderzoek & inventarisaties, voorbereiding inrichting collectief retour systeem(en) en instandhouding. De brancheorganisaties betrekken hierbij uiteraard de aangesloten bedrijven.

Programma Toekomstbestendige Leefomgeving

Het Nationaal Groeifonds kent € 100 miljoen toe aan het programma Toekomstbestendige Leefomgeving. Van dit bedrag is 40 miljoen voorwaardelijk, afhankelijk van de resultaten van het programma. De gevel, en daarmee ook de Circulaire Geveleconomie, maakt onderdeel uit van het programma Toekomstbestendige Leefomgeving.

Het Nationaal Groeifonds is een initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën. Het fonds is bedoeld om publieke investeringen te doen die bijdragen aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland.

https://www.circulairegeveleconomie.nl/

Noot van Vakgroep GLAS:

De glasbranche heeft met de oprichting van Vlakglas Recycling Nederland een uniek systeem van inzamelen en recyclen van vlakglasafval opgezet. Jaarlijks wordt er in dit systeem 90.000 ton vlakglasafval ingezameld en vervolgens verwerkt tot grondstof voor de glasindustrie. 
Glas is als bouwproduct 100% recyclebaar. Glas kan keer op keer gesmolten worden om er nieuw glas van te maken zonder verlies van kwaliteit en kwantiteit. Steeds meer ingezameld vlakglasafval vindt zijn weg naar de vlakglasindustrie. Hiermee wordt de cirkel van vlakglas rond.
Door partner te zijn aan dit project gaan wij een volgende stap zetten in de circulariteit van vlakglas. Dit doen wij samen met de betrokken partners in dit project, waar wij van elkaar kunnen leren en gezamenlijk kunnen optrekken.Cor Wittekoek verenigingsmaneger vakgroep glas