Software ontwikkelt: ons overzicht is uitgebreid

Afbeelding Software ontwikkelt: ons overzicht is uitgebreid
vrijdag 3 maart 2023

Uit een onlangs uitgevoerde onderzoek naar digitalisering in de bouw- en infrasector werd al duidelijk dat aannemers grote stappen voorwaarts hebben gemaakt in het digitaliseren van hun processen. Voor leden die zich willen oriënteren op beschikbare software voor hun bouwproces is er op de website een overzicht te vinden van sofwarepakketten waarmee veel leden werken en positieve ervaringen mee hebben.

Het overzicht vermeld zowel totale ERP-pakketten als sofware voor deelprocessen als calculatie en oplevering. Ook is er een verwijzing naar een vergelijkingspagina voor BIM-software. Omdat processen en software voortdurend in ontwikkeling zijn, passen wij ook met regelmaat het softwareoverzicht aan. Zo ook nu zijn er vier leveranciers met hun pakket aan het overzicht toegevoegd en heeft Pro4All, waarvan vele leden gebruik maken, de mogelijkheden wat aangepast. Ook is er een ICT-partner toegevoegd die het mogelijk maakt om vanuit cloud-werkplekken ook in alle grafische (BIM) bestanden realtime met je partners te werken.

Wet kwaliteitsborging

Veel pakketten maken ook koppelingen of passen hun software aan om klaar te zijn voor de komst van de Wet kwaliteitsborging voor de bouw (per 1-1-2024). Zij vermelden dat veelal onder het kopje 'opmerkingen' dat je na openklappen van elk pakket kunt vinden.

Ga hier naar het volledige en vernieuwde software-overzicht en lees hier de resultaten van het onderzoek naar digitalisering in de sector.

Petra Landmeter verenigingsmanager afdeling Brabant Mid-West