Uitspraak ViA15 lichtpuntje in slepend stikstofdossier

Afbeelding Uitspraak ViA15 lichtpuntje in slepend stikstofdossier
woensdag 5 april 2023

Al jarenlang loopt de discussie over de grootte van de cirkel waarbinnen gekeken moet worden naar de effecten van stikstofneerslag bij nieuwe bouwprojecten. De Raad van State concludeerde vandaag dat de huidige grens van 25 kilometer waarmee nu wordt gerekend kan blijven bestaan.

Dit is onze reactie daarop. "Wij zien in de uitspraak van de Raad van State, dat de rekengrens van 25 kilometer aanvaardbaar is, een lichtpuntje in het slepende stikstofdossier, benadrukt onze voorzitter Arno Visser. "Dit betekent dat hiermee na jaren wachten aangetoond is wat wél kan. Lopende en nieuwe bouwprojecten hoeven door de uitspraak geen nieuwe vertraging op te lopen. Ook hoeft het AERIUS-model niet aangepast te worden. Het kabinet moet zich nu volledig richten op de uitvoering van het stikstofbeleid. Door nu door te pakken ontstaat versneld stikstofruimte voor zowel natuurherstel, bouw als economie."

Reacties in de media

Volledige uitspraak Raad van State

Bekijk hier de volledige uitspraak van de Raad van State, getiteld 'Berekenen stikstof tot grens van 25 kilometer is aanvaardbaar'.

Richard Massar manager communicatie