ArboDuo, Volandis, De Goudse en Bouwend Nederland:

Ondernemerspartners in verzuimpreventie

Afbeelding ArboDuo, Volandis, De Goudse en Bouwend Nederland:
woensdag 13 september 2023

Gezonde en vitale werknemers dragen bij aan een gezonde en vitale onderneming. “ArboDuo, Volandis en De Goudse loodsen ieder vanuit hun eigen discipline bouw- en infrawerkgevers door wet- en regelgeving en geven praktische instrumenten voor verzuimpreventie en -begeleiding”, zegt Gert-Jan Klanderman, branchemanager Bouw van ArboNed waar ArboDuo onder valt. “Uiteindelijk ondersteunen we goed werkgeverschap.”

 Het Economisch Instituut voor de Bouw becijferde het verzuimpercentage in de bouw in 2021 op 5,2%. Dat is (wederom) hoger dan voorgaande jaren. En dat terwijl elke tiende procent stijging een aanzienlijk aantal loze manjaren en kosten met zich meebrengt. “Terwijl er met een gericht preventief beleid veel te bereiken is”, aldus Klanderman.


Preventie- en verzuimloket


ArboDuo (onderdeel van ArboNed), kennis- en adviescentrum voor duurzame inzetbaarheid Volandis en verzekeraar De Goudse zijn drie belangrijke partners van Bouwend Nederland op het gebied van verzuimpreventie. ArboDuo heeft een spilfunctie als uitvoerder van het Preventie- en Verzuimloket van Bouwend Nederland. Klanderman: “We kijken samen met de ondernemer en de branche wat we nog meer kunnen doen om de sector gezonder te maken en aantrekkelijk te houden. Een gerichte aanpak is erg belangrijk.”

Volandis richt zich op het optimaal en praktisch ondersteunen van werknemers en werkgevers bij de cao-afspraken op het gebied van zwaar werk en duurzame inzetbaarheid. De DIA (DIA-adviesgesprek en het PAGO), quick scans, toolbox, de Arbocatalogus, het opzetten van risico-inventarisatie en -evaluaties én andere praktische zaken horen daarbij. De Goudse biedt leden van Bouwend Nederland een verzuimverzekering op maat met een premie die bij de sector past. “Alle kennis en expertise van bouw en arbeidsvoorwaarden/cao en regelingen als duurzame inzetbaarheid en specifieke mantelafspraken komen hier samen. Gedrieën werken we aan preventie, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid voor mkb-bedrijven in de bouw, zodat de werkgever gezond en verantwoord kan ondernemen. Daarbij helpen we de leden op weg met ledenvoordelen en maximaal gebruik van de diverse cao-regelingen,” vertelt Klanderman.

Scherpe tarieven


Er is intensief contact tussen Bouwend Nederland, ArboDuo, Volandis en De Goudse. Klanderman: “Als branchespecialist(en) vertalen we de behoeftes naar concrete oplossingen die passen bij de bouw- en infrasector – uiteraard met de beste voorwaarden en gemak. Wij weten wat er in de bouwsector aan klachten speelt, waarom mensen uitvallen en welke weg het beste kan worden bewandeld om mensen weer geschikt te maken, te krijgen en vooral te houden.”

De Goudse en Bouwend Nederland verlengden op 1 januari 2023 hun mantelovereenkomst voor een periode van drie jaar. Dit betekende ook verlenging van de uiteenlopende ledenvoordelen. Onder meer in de vorm van scherpe tarieven en extra’s voor de bekende personeelsverzekeringen: van Verzuimverzekering en Ongevallenverzekering Collectie tot de WGA-gatverzekering Plus die aansluit op de basisvoorziening vanuit het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouw. En van WIA-werknemersverzekering en Ziekteweteigenrisicoverzekering tot WGA-eigenrisicoverzekering.

Psychosociale arbeidsbelasting


Zoals gezegd: het verzuim in de bouw blijft licht toenemen maar ontwikkelt zich ook. Zo neemt door stress en psychosociale arbeidsbelasting (PSA) het aandeel psychisch verzuim toe. Dat is vaak langdurig, maar door eenvoudige ingrepen ook vaak te voorkomen. Klanderman: “ArboDuo en Volandis hebben hiervoor een speciale PSA-module ontwikkeld die branchebreed beschikbaar is. Het is belangrijk dat de werkgever hier goede zorg en aandacht voor heeft. Wees proactief, maak zaken bespreekbaar en verlaag drempels om met elkaar in gesprek te gaan. Wij kunnen helpen bij de aanstelling van een vertrouwenspersoon. Zo zijn er naast de bedrijfsarts allerlei instrumenten beschikbaar in de begeleiding en vervolgstappen naar een optimaal en sneller resultaat. Uiteindelijk gaat het allemaal gewoon over goed werkgeverschap, investeren in je personeel en in je onderneming. Een gedegen preventief beleid loont, zeker in de bouw en infra.”

 

 

Meer weten?

Wil je naar aanleiding van dit artikel meer te weten komen over verzuimpreventie en -begeleiding? Neem dan contact op met Wim Schaak of een van onze andere collega’s van de afdeling Ledenvoordelen. Bel 079 3 252 166 of mail via onderstaande button.

stuur een mail