Jouw steun en toeverlaat bij juridische vragen en procedures

Bouwend Nederland Advies helpt je verder

Afbeelding Jouw steun en toeverlaat bij juridische vragen en procedures
maandag 1 mei 2023

Bouw- en infraondernemers kampen regelmatig met juridische vragen. Je kunt daarmee naar Bouwend Nederland Advies, hét loket om die vragen te beantwoorden. “Vragen over loondoorbetaling bij ziekte, aanbestedingen, vergunningen, arbeidsrecht en natuurlijk bouwrehtelijke vragen over de oplevering, aansprakelijkheid, garanties, meer- minderwerk en wanbetaling: niets is ons vreemd”, zegt Jean-Luc Verbunt, juridisch adviseur bouwrecht. Daarnaast verlenen Bouwend Nederland Advies processuele bijstand. “En dat kan interessant zijn aangezien rechtsbijstandsverzekeraars wél de advocaatkosten in rechtbankprocedures maar niet of slechts beperkt die kosten de arbitrage- en kantongerechtprocedures vergoeden.”

Het kan iedere aannemer overkomen: een opdrachtgever weigert uit onvrede over het werk herstel. Of een aannemer schort zijn werk op, doordat de opdrachtgever weigert voor het werk te betalen. Een gang naar de Raad van Arbitrage in bouwgeschillen (RvA), een geschillencommissie of de overheidsrechter is al snel de volgende stap. Zeker doordat partijen in bouwcontracten vaak via algemene voorwaarden voor het beslechten van dergelijke geschillen arbitrage zijn overeengekomen.

De nodige aannemers hebben een rechtsbijstandverzekering. Geregeld verneemt de aannemer bij aanmelding van de kwestie dat de kosten van een externe jurist of externe advocaat niet (of beperkt) door zijn rechtsbijstandverzekeraar worden vergoed. Verbunt: “De kosten van de geschilbeslechting zoals bij de RvA, een geschillencommissie of de kantonrechter vallen vaak buiten de dekking van de rechtsbijstandvergoeding. Dit omdat er bij deze geschillenbeslechters geen verplichte procesvertegenwoordiging door een advocaat geldt. Oftewel: de rechtsbijstandkosten komen in deze gevallen veelal voor eigen rekening.”

Fixed fee


Wat nu? Verbunt: “Lidbedrijven kunnen in procedures die gevoerd moeten worden voor de RvA, een geschillencommissie of de kantonrechter tegen een scherp uurtarief of een fixed fee die beduidend lager ligt dan bij andere rechtsbijstandverleners, onze juristen inschakelen. Dat kan een afweging zijn bij de te maken keuze om rechtsbijstand te verzekeren of niet – en als er een verzekering is gesloten om toch te kiezen voor Bouwend Nederland Advies.”


Gespecialiseerde ervaring


De verscheidene juristen van Bouwend Nederland Advies beschikken over specialistische kennis, doordat zij al meer dan vijftien jaar uitsluitend lidbedrijven adviseren: van (middel)grote (onder)aannemers tot ZZP’ers. Door hun ervaring kunnen zij een inschatting maken over het te verwachten oordeel van de beslissingsbevoegde instanties. Ook bieden zij ondersteuning bij aanbesteding, ver-, nieuw- en wegenbouw, het incasseren van openstaande bedragen en het opstellen van allerhande bouwgerelateerde overeenkomsten. Of het gaat om een eenmalig advies of om garantiewoningcontracten van Bouwgarant,
Woningborg of SWK of om de herziene versies van AVA 2013- of COVO 2010- en/of UAV- en UAV GC-contracten: zij zijn er vertrouwd mee. Bouwend Nederland Advies is daarmee een landelijk werkende specialist in de veelzijdige bouwsector.

Meer weten?

Laat de juristen van Bouwend Nederland je zorgen op gebied van aanbestedings-, arbeids- en bouwrecht uit handen nemen. Neem contact op met onze collega’s van de afdeling Advies via onderstaande knop of bel direct 079 32 52 250.

Neem contact op