Pilot: Onderzoeksboring HTO in Leeuwarden

Afbeelding  Pilot: Onderzoeksboring HTO in Leeuwarden
maandag 15 mei 2023

Shell, Ennatuurlijk en EBN onderzoeken gezamenlijk de mogelijkheden van Hoge Temperatuur Opslag (HTO) in Leeuwarden. HTO is een vorm van ondergrondse warmteopslag met een hoge temperatuur. Voor Leeuwarden zou dit circa 90°C zijn (gebruikmakend van warmte uit de aardwarmtebron). Primaire doel is deze warmte in de zomer (bij overcapaciteit) op te slaan en deze daarna in de winter in te zetten. Leeuwarden is met Rotterdam Nesselande en Delft één van de drie pilots in Nederland. De onderzoeksboring is in maart/april 2023 uitgevoerd.

De onderzoeksboring wordt uitgevoerd door Haitjema, een landelijk opererend gecertificeerd en erkend bedrijf met ruim 120 jaar kennis en ervaring. Een specialist die totaaloplossingen biedt op het gebied van grondwaterwinning, grondwaterbeheer, bodemenergiesystemen, (drink)watervoorziening, geothermie, delfstoffen, bodemonderzoek, booractiviteiten en service en onderhoud. Het hebben van een eigen werkplaats en specialistische monteurs draagt bij aan hun visie; aandragen van oplossingen, als coöperatieve, flexibele en meedenkende partner.

Waarom een onderzoeksboring

Een onderzoeks- of proefboring is een verticale boring vanaf het maaiveld tot de diepte waarvan aangenomen wordt dat het HTO systeem optimaal kan functioneren. De diepte is dus locatie afhankelijk. Met de onderzoeksboring wordt van elke meter diepte een grondmonster genomen om de bodemopbouw te bepalen. Bekijk hier een video over HTO Middenmeer.

Voor de opslag van warmte is het nodig dat een voldoende ruim en juist samengesteld zandpakket wordt gevonden tussen 2 kleilagen. De kleilagen zorgen ervoor dat de warmte in de zandlaag wordt vastgehouden. In de zandlaag wordt een filter (een buis met gaatjes) aangebracht.

Hiermee wordt in de zogenaamde ontwikkelperiode onderzocht hoeveel water er onttrokken kan worden en wat de bijbehorende stijghoogte is. Daarnaast worden er tijdens de ontwikkelperiode verschillende metingen uitgevoerd op verschillende diepten. Allemaal om zoveel mogelijk informatie te verzamelen om de uiteindelijke locatie van het HTO systeem te bepalen. Voor meer informatie over (proef)boringen, neem contact op met Ronald Folders.

Yvonne de Rijck adviseur techniek vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer