Toolboxflyer fase-nul kruisingen tijdens montage aftakmoffen

Afbeelding   Toolboxflyer fase-nul kruisingen tijdens montage aftakmoffen
maandag 15 mei 2023

Deze flyer bespreekt twee incidenten die tijdens de montage van aftakmoffen zijn opgetreden. Bij het eerste incident zette de monteur zichzelf onder druk door meer moffen te willen maken dan volgens zijn werkopdracht moest. Hierdoor werkte hij gehaaster en minder zorgvuldig waardoor ongewenst een fase en een nul kruising ontstond. Bij het tweede incident is er ook sprake van een fase-nul kruising. Hierdoor ontstaat tijdens het aandraaien van de aansluitklem kortsluiting met een vlamboog. Omdat de monteur geen e-isolerende handschoenen gebruikt, loopt hij brandwonden op aan zijn hand.

In opdracht van de Groep Veiligheidsregelgeving (GVR, BEI) is de landelijke werkgroep Leren van E-incidenten actief. Deze groep verzamelt en analyseert incidenten die plaatsvinden bij het werken aan elektriciteitsnetten. De focus ligt hierbij op het werken onder spanning. Leerzame incidenten worden met toolboxflyers, reflectiekaarten en presentaties onder de aandacht gebracht. Toolboxflyers zijn te vinden op de BEI/VIAG site. Vertegenwoordigers van de vakgroep Ondergrondse Netwerken en Grondwaterbeheer nemen deel aan deze werkgroep omdat we het belangrijk vinden om van elkaar te leren en met elkaar de veiligheid te vergroten.

Leerpunt

Belangrijk leerpunt van beide incidenten is dat je makkelijk een fase-nul kruising over het hoofd ziet. Je moet daarom altijd goed controleren of je de juiste nul-ader hebt geselecteerd. Dit doe je door een controlemeting uit te voeren. Helaas is er bij de beschreven incidenten geen meting uitgevoerd. Als je met een meting zeker hebt gesteld dat de nul-ader goed is geselecteerd, moet je deze markeren. Je kunt dit bijvoorbeeld doen met een stukje tape of een stift. Zie bijgaande flyer voor meer informatie.

Bekijk hier de toolboxflyer.

Yvonne de Rijck adviseur techniek vakgroep ondergrondse netwerken en grondwaterbeheer